นักวิจัยญี่ปุ่นค้นพบ! ตาข่ายสีแดงปกป้องพืชจากแมลง ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร

การปลูกพืชสิ่งที่ต้องระวังมากที่สุดคือ แมลงศัตรูพืช ถ้าหากมีวิธีการป้องกันด้วยตาข่ายกันแมลงก็สามารถช่วยป้องกันได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งเกษตรกรทั่วไปจะใช้ตาข่ายสีดำ สีขาว สีน้ำเงิน และสีเขียว แต่เกษตรกรบางคนก็จะมีวิธีกำจัดแมลงศัตรูพืชที่ไม่แตกต่างกัน บางคนอาจจะเลือกใช้สารเคมีมากำจัด

การปลูกผักในมุ้งเป็นวิธีหนึ่งที่ทำให้ผักปลอดจากสารเคมีกำจัดแมลงมากที่สุด แต่ก็มีแมลงบางชนิดที่ลอดผ่านมุ้งเข้าไปทำลายแปลงผักได้ โดยเฉพาะ “เพลี้ยไฟหัวหอม” นอกจากกินต้นพืชแล้ว ยังมีเชื้อไวรัสที่เป็นอันตรายทิ้งไว้ด้วย

ที่มาของรูปภาพ Tokumaru et al./Scientific Reports
ที่มาของรูปภาพ Tokumaru et al./Scientific Reports

งานวิจัยตาข่ายสีแดงปกป้องพืชจากแมลง เป็นการค้นพบของ ศาสตราจารย์มาซามิ ชิโมดะ และทีมงานนักวิจัยมหาวิทยาลัยโตเกียว จากการตรวจพบเพลี้ยไฟหัวหอม จะอยู่ห่างจากพืชเมื่อถูกฉายรังสีด้วยแสงสีแดงนั่นเอง

ทีมงานได้ทดลองใช้ตาข่ายสีแดงผสมกับสีอื่นๆ 3 สี ประกอบด้วย สีแดง-สีขาว, สีแดง-สีดำ, และสีแดง-สีแดง โดยตาข่ายแต่ละสีมีขนาดรูแตกต่างกัน เช่น 2, 1 และ 0.8 มิลลิเมตร เพื่อให้ได้คำตอบของงานวิจัยที่แม่นยำทั้งในด้านของการใช้สีและขนาดของรูตาข่าย

จากการทดลองนำตาข่ายทั้ง 3 แบบ มาคลุมแปลงต้นหอมคูโจ หรือหัวหอมเวลส์ และเริ่มทำการทดลองปล่อยให้ต้นหอมเจริญเติบโต ผลการทดลองพบว่าแม้ตาข่ายสี “แดง-แดง” จะมีรูตาข่ายขนาดใหญ่แมลงสามารถลอดผ่านได้ง่ายมากกว่าตาข่ายสีอื่น แต่ผักกลับมีร่องรอยการโจมตีของแมลงที่น้อยกว่า

เพลี้ยไฟหัวหอม ที่มาของรูปภาพ Tokumaru et al./Scientific Reports
เพลี้ยไฟหัวหอม ที่มาของรูปภาพ Tokumaru et al./Scientific Reports

นักวิจัยได้ทำการค้นคว้าเพิ่มเติมว่า “แมลงส่วนใหญ่รวมถึงเพลี้ยไฟหัวหอม ไม่มีเซลล์รับแสงสีแดงในดวงตาไม่สามารถมองเห็นสีแดงได้เช่นเดียวกับดวงตาของมนุษย์” ทำให้พวกแมลงไม่สามารถมองเห็นตาข่ายสีแดง รวมไปถึงผักที่โดนตาข่ายสีแดงปกป้องเอาไว้

งานวิจัยดังกล่าว ถือว่าเป็นการค้นพบที่ดีตอบโจทย์การใช้งานของเกษตรกรที่ต้องการป้องกันพืชจากแมลงชนิดต่างๆ แต่นักวิจัยยังคงทดลองเพิ่มเติมเนื่องจากอาจจะไม่ได้ป้องกันแมลงได้ทุกสายพันธุ์ แต่งานวิจัยชิ้นนี้ในอนาคตอาจจะช่วยให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมีในการปราบแมลงในการทำเกษตร ช่วยเพิ่มผลผลิตมากขึ้น
.
ขอบคุณข้อมูลจาก : https://newatlas.com/science/red-netting-crops-insect-pests/ และ TNN tech
ขอบคุณภาพจาก : Tokumaru et al./Scientific Reports