ธ.ก.ส. โอนเงินไร่ละพัน เข้าบัญชีเกษตรกรกว่า 8,500 ครัวเรือน วันนี้ (10 เม.ย.)

ธ.ก.ส. โอนเงินไร่ละพัน รอบที่ 9 เข้าบัญชีอีกกว่า 8,500 ครัวเรือน เป็นเงิน 60 ล้านบาท วันนี้ (10 เมษายน) สามารถช่วยเหลือเกษตรกรได้ถึง 4.67 ล้านครัวเรือน เป็นเงิน 53,288 หมื่นล้านบาท

วันที่ 10 เมษายน 2567 นายพงษ์พันธ์ จงรักษ์ รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวตามโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 กรอบวงเงินรวม 54,336 ล้านบาท ในอัตราไร่ละ 1,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20 ไร่ หรือไม่เกิน 20,000 บาท เป้าหมายเกษตรกรได้รับประโยชน์กว่า 4.68 ล้านครัวเรือน โดยวันนี้เป็นการโอนรอบที่ 9 จำนวนกว่า 8,500 ครัวเรือน เป็นเงิน 60 ล้านบาท

ทั้งนี้ การดำเนินงานดังกล่าว ธ.ก.ส. ได้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงไปแล้ว ได้แก่ รอบที่ 1 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน-2 ธันวาคม 2566 รอบที่ 2 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 รอบที่ 3 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2566 รอบที่ 4 เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 รอบที่ 5 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 รอบที่ 6 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 รอบที่ 7 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2567 และรอบที่ 8 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2567 รวมกับการโอนเงินรอบที่ 9 ในวันนี้ สามารถให้ความช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว 4.67 ล้านครัวเรือน เป็นเงินถึง 53,288 ล้านบาท

โดยเกษตรกรสามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน BAAC Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง จะมีข้อความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่านบริการ BAAC Connect ทาง Line: BAAC Family ด้วย หรือผ่านทาง https://chongkho.inbaac.com

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ https://www.prachachat.net/breaking-news/news-1541135