วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ คิดค้น “ระบบจัดการฝุ่น PM 2.5” ช่วยลดค่าฝุ่น PM 2.5 สร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ดีต่อสุขภาพคนไทย

ปัจจุบันมลพิษทางอากาศโดยเฉพาะฝุ่น PM 2.5 เป็นภัยคุกคามสุขภาพมนุษย์และสิ่งมีชีวิตต่างๆ ในธรรมชาติ ประชาชนต้องเผชิญปัญหามลพิษทางอากาศ หรือฝุ่น PM 2.5 เกือบทุกๆ วัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินหายใจ ทำให้หายใจไม่สะดวก เจ็บคอ เจ็บหน้าอกหรือไม่สบายตัว ซึ่งอาการเหล่านี้มีสาเหตุมาจาก ฝุ่น PM 2.5 ทั้งสิ้น วิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะ จึงเกิดแนวคิดประดิษฐ์นวัตกรรม “ระบบจัดการฝุ่น PM 2.5” ขึ้นมาเพื่อช่วยลดค่าฝุ่น PM 2.5 ไม่ให้เข้าสู่ร่างกาย

นวัตกรรม “ระบบจัดการฝุ่น PM 2.5” มีส่วนประกอบสำคัญได้แก่ – Laser Dust Sensor PM 2.5 PMS5003 G5 – NodeMCU V3 Lua WIFI Module ESP8266 – Liquid Crystal Display ชุดสร้างละอองน้ำ และเขียนโปรแกรมควบคุม นวัตกรรมนี้ เป็นระบบที่ใช้ในการตรวจสอบค่าฝุ่น PM 2.5 ถ้าค่าฝุ่นเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้ระบบจะสั่งการให้ชุดสร้างละอองน้ำทำงานเพื่อจัดการค่าฝุ่น PM 2.5 โดยระบบจะหยุดทำงานอัตโนมัติเมื่อค่าฝุ่นอยู่ในค่าที่ปกติ ช่วยลดค่าฝุ่น PM 2.5 สร้างอากาศบริสุทธิ์ที่ดีต่อสุขภาพคนไทย

วิธีใช้งาน

1. ต่อปั๊มน้ำสำหรับสร้างหมอกละอองน้ำเข้ากับระบบจัดการฝุ่น PM 2.5

2. เสียบปลั๊กไฟฟ้า 220 โวลล์ ให้กับระบบจัดการฝุ่น PM 2.5

3. ทำการเปิดสวิตช์ระบบจัดการฝุ่น PM 2.5

4. สังเกตสถานการณ์ทำงานของหน้าจอ LCD จะแสดงค่าฝุ่นที่วัดได้จากเซ็นเซอร์ออกมา ถ้าค่าเกินตามมาตรฐานที่ระบบจัดการฝุ่น PM 2.5 ตั้งไว้ ระบบจะทำงานโดยดูสถานการณ์ทำงานได้จากดวงไฟสีเขียว

ปัจจุบันวิทยาลัยเทคนิค กฟผ.แม่เมาะผลิต “ระบบจัดการฝุ่น PM 2.5” จำหน่ายให้แก่ผู้สนใจในราคาชุดละ 5,000 บาท ผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้ วิทยาลัยเทคนิค กฟผ. แม่เมาะ เบอร์โทร. 054-330-777 ในวันและเวลาราชการ

…………..

ขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบข่าวจาก Facebook  : อาชีวะ Marketplace