รัฐบาล หนุนเกษตรกร-โรงสี จัดประกวดข้าวหอมมะลิ เฟ้นหา-อนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทยคุณภาพชั้นเลิศ

โฆษกรัฐบาล แจ้ง รัฐบาลสนับสนุน เกษตรกร-โรงสี จัดประกวดข้าวหอมมะลิไทย ปี’66 เฟ้นหา-อนุรักษ์พันธุ์ข้าวไทยคุณภาพชั้นเลิศ เล็งขยายช่องทางการจำหน่ายให้กับชาวนา

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากกรณีที่กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการประกวดข้าวหอมมะลิของประเทศไทย ประจำปี 66 (ครั้งที่ 41) และการประกวดข้าวสารคุณภาพดีเด่นแห่งประเทศไทยประจำปี 66 เพื่อเฟ้นหา และอนุรักษ์ข้าวหอมมะลิคุณภาพชั้นเลิศของไทย

ซึ่งเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลัง ที่ต้องการยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตร สู่การเป็นศูนย์กลางการเกษตร และอาหารของโลก (Agriculture and Food Hub)

นอกจากนี้ ภายในงานได้มีการจัดทำ MOU ซื้อ-ขาย ข้าวเปลือกหอมมะลิล่วงหน้าในราคานำตลาด ซึ่งสูงกว่าราคาตลาด 500 บาทต่อตัน จำนวน 6 คู่ ปริมาณกว่า 343.4 ตัน เพื่อสร้างความมั่นใจว่าข้าวที่มีคุณภาพสูงจะมีตลาดรองรับ

โฆษกรัฐบาล กล่าวว่า ทั้งนี้ ประเทศไทยถือเป็นผู้ผลิตข้าวที่สำคัญของโลก โดยปี 66 สามารถส่งออกข้าวได้สูงถึง 8.76 ล้านตัน นับได้ว่าสูงสุดในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา คิดเป็นมูลค่ากว่า 178,135 ล้านบาท เพิ่มขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาร้อยละ 28 โดยข้าวหอมมะลิยังคงรักษาระดับการส่งออกได้ดีแม้ราคาสูงกว่าคู่แข่ง และตลาดส่งออกสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา จีน แคนาดา และฮ่องกง

“นายกฯ” ให้ความสำคัญกับการทำงานเชิงรุกเข้าช่วยเหลือเกษตรกรที่เปรียบเสมือนเป็นกระดูกสันหลังของชาติ สนับสนุนให้ยกระดับ คงคุณภาพสินค้าเกษตร มั่นใจได้ว่า รัฐบาลจะตั้งใจทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ และประชาชนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีความเป็นอยู่ดีขึ้น ยกระดับคุณภาพชีวิตให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน” นายชัย กล่าว

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์