การบินไทยใช้แล็บประชารัฐ ตรวจรับรองอาหารปลอดภัย

เรืออากาศเอก มนตรี จำเรียง รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายกลยุทธ์องค์กรและพัฒนา อย่างยั่งยืน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 กันยายน การบินไทยได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด หรือแล็บประชารัฐ ซึ่งเป็นบริษัทลูกของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เป็นระยะเวลา 2 ปี เริ่มตั้งแต่มกราคม 2561 เพื่อให้ตรวจสอบรับรองมาตรฐานวัตถุดิบในการปรุงอาหารที่ใช้ภายในครัวของการบินไทย เป็นการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยอาหารที่เสิร์ฟบนเครื่องบินของการบินไทย และสายการบินลูกค้ามากกว่า 60 สายการบิน รวมวันละประมาณ 80,000 ชุด “แล็บประชารัฐจะตรวจวิเคราะห์สารปนเปื้อนในผักและผลไม้สดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหาร เชื่อว่าในอนาคตการบินไทยอาจจะมีลูกค้าสายการบินเพิ่มขึ้นอีก” เรืออากาศเอกมนตรีกล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน