รง.เร่งเคาะราคาอ้อย หวั่นรัฐคิดไม่ทันเปิดหีบ

นายสิริวุทธิ์ เสียมภักดี ประธานคณะทำงานด้านประชาสัมพันธ์ 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย เปิดเผยว่า ขณะนี้อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านไปสู่การใช้โครงสร้างใหม่ โดยมีความกังวลในหลักการปฏิบัติในประเด็นการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้น ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้ อยากให้รัฐเร่งหาข้อยุติ หลังจากที่เสนอใช้ราคาน้ำตาลลอนดอนนัมเบอร์ไฟว์ บวกกับไทยพรีเมียม เป็นสูตรคำนวณเพื่อคำนวณราคาแนะนำในการใช้กำหนดราคาอ้อยขั้นต้น จากเดิมที่เคยใช้ราคาน้ำตาลทรายดิบ โควต้า ข. อัตราแลกเปลี่ยนเพื่อคำนวณราคาอ้อยขั้นต้น เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำตาลทรายในตลาดโลกอยู่ในระดับต่ำที่ 13.50-14.00 เซ็นต์ ต่อปอนด์ เท่านั้น และเมื่อบวกกับค่าไทยพรีเมียม จะทำให้ราคาอ้อยขั้นต้นในฤดูการผลิตปี 2560/61 เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณตันละ 850 บาท ซึ่งต่ำจากปีก่อน ทำให้ชาวไร่ได้รับผลกระทบไม่คุ้ม ประกอบกับภายใต้โครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายฉบับใหม่ จะไม่อุดหนุนราคาอ้อยที่ตันละ 160 บาท อีกต่อไป

“กังวลว่าสำนักงานงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย หรือ สอน. จะสรุปสูตรคำนวณราคาอ้อยขั้นต้นไม่ทันก่อนการเปิดหีบอ้อย หากมีความล่าช้า ย่อมส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมโดยรวมทั้งระบบทั้งหมด” นายสิริวุทธิ์ กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน