สุพรรณบุรี น้ำป่าไหลซัดถนนหมู่บ้านขาด ท่วม 300 หลังคา ไร่นาเสียหาย 5 พันไร่

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 หลังเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดสุพรรณบุรีและมีน้ำป่าไหลหลากจากตอนล่างของ จ.อุทัยธานี ได้ทะลักเข้าท่วมพื้นที่ ต.หนองมะค่าโมง อ.ด่านช้าง ล่าสุดได้ทะลักเข้าท่วมในพื้นที่ ต.หัวเขา และ ต.วังศรีราช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี ทำให้เกิดความเสียหายบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ และน้ำยังไหลเชี่ยวซัดถนนทันที ประชาชนไม่สามารถสัญจรไปมาได้ และยังท่วมบ้านเรือนประชาชนอีกกว่า 300 หลังคาเรือน

โดยขณะนี้ได้มีหน่วยงาน อบจ.สุพรรณบุรี นำโดยนายบุญชู จันทร์สุวรรณ นายก อบจ.สุพรรณบุรี และปลัดวิทยา บุญยพัชรินทร์ ผู้ประสานงาน อบจ. ได้เร่งเข้าไปช่วยเหลือ พูดคุยกับชาวบ้านถึงปัญหาที่ได้รับผลกระทบและความช่วยเหลือเบื้องต้น โดยล่าสุดได้นำกระสอบกว่า 50,000 ใบวางสกัดกั้นน้ำในพื้นที่ ต.กระเสียว อ.สามชุก และ ต.หัวเขา อ.เดิมบางนางบวช พร้อมกับได้นำเครื่องสูบน้ำอีกกว่า 6 เครื่องใหญ่ กระจายในหลายจุดตามอำเภอที่ได้ผลกระทบ เพื่อเข้าช่วยเหลือชาวบ้านอย่างเร่งด่วน

ทั้งนี้ ที่หมู่บ้าน ต.วังศรีราช อ.เดิมบางนางบวช จำนวน 2 หมู่บ้าน และ ต.หัวเขา ต.หนองกระทุ่ม อ.เดิมบางนางบวช ต.กระเสียว อ.สามชุก น้ำป่ายังได้ทะลักท่วมบ้านเรือนประชาชน ส่วนไร่นาของชาวบ้าน ขณะนี้ได้รับความเสียหายกว่า 5 พันไร่แล้ว ส่วนถนนทางเข้าหมู่บ้านวังศรีราชที่ขณะนี้ถูกน้ำป่าซัดขาด ได้ทำการปิดเส้นทางนี้ และเตือนให้ชาวบ้านที่สัญจรไปมาระมัดระวังและใช้เส้นทางอื่นแทน พร้อมประกาศให้ชาวบ้านเร่งขนย้ายข้าวของเครื่องใช้ขึ้นที่สูง พร้อมกับเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าอย่างใกล้ชิด

ที่มา : มติชนออนไลน์