ยืดสมัครตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าสิ้นต.ค.พบผู้ประกอบการสนรับทุน

นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน กล่าวว่า ตามที่กระทรวงพลังงานได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ได้เปิดตัว “โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กให้เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า” เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา พบว่า มีผู้ประกอบการสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จึงได้ขยายเวลารับสมัครจากเดิมวันที่ 10 ตุลาคม เป็นวันที่ 31 ตุลาคม เพื่อให้ผู้สนใจมีเวลาจัดเตรียมเอกสารการสมัคร โดยโครงการระยะที่ 1 เป็นระยะสาธิตเทคโนโลยี ผู้ขอรับการสนับสนุนจะต้องมีคุณสมบัติผ่านข้อกำหนดของโครงการ ทั้งนี้ จะได้รับการสนับสนุนในอัตราสูงสุดแต่ไม่เกินราคากลางของโครงการตามสเปกสูงสุด 350,000 บาท ส่วนระยะที่ 2 เป็นระยะทดลองตลาด จะได้รับการสนับสนุน 85% แต่ไม่เกินราคากลางตามสเปกรถสูงสุด 300,000 บาท ต่อคัน

นายทวารัฐ กล่าวว่า สำหรับผู้สนใจที่ยังไม่เคยสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่โครงการสนับสนุนการเปลี่ยนรถตุ๊กตุ๊กเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้า (eTukTuk) กลุ่มวิจัยเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน EnConLab มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน