ธ.ก.ส.เล็งขยายประกันนาข้าวครอบคลุมต้นทุนการผลิต –ดึงข้าวโพด โคนม เข้าร่วมด้วย

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) เปิดเผย ธ.ก.ส. ร่วมกับกระทรวงการคลัง มูลนิธิอาจารย์ป๋วย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันศึกษาเพื่อพัฒนาการทำประกัน ให้ครอบคลุมความเสียหายใกล้เคียงกับต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับ 4,000 บาทต่อไร่ แต่การประกันภัยนาข้าวจ่ายให้ระดับ 1,260 บาทต่อไร่ คิดค่าเบี้ยประกัน 90 บาทต่อไร่ ซึ่งได้รับการอุดหนุนเบี้ยประกันจากรัฐบาล 54 บาท และอีก 36 บาทนั้นในกรณีที่เป็นลูกค้า ธกส. ธนาคารจะช่วยจ่ายให้ชาวนา ดังนั้นถ้าต้องการให้ครอบคลุมต้นทุนการผลิต ชาวนาต้องจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ ธ.ก.ส.เตรียมขยายการรับประกันไปยังพืชชนิด นำร่องไปแล้วสำหรับการทำประกันภัยข้าวโพด เริ่มทดลองรับประกันในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ซึ่งการประกันจะมีลักษณะคล้ายการประกันภัยข้าวนาปี คือรับประกันภัยแล้ง และศัตรูพืช

นอกจากนี้ยังมีแนวคิดทำประกันภัยโคนม ซึ่งมีหลายรูปแบบ เช่น การประกันผลผลิตน้ำนม หรือการประกันภัยราคาน้ำนมดิบ เป็นต้น ทั้งนี้การเลือก 2 ข้าวโพด และโคนมมาทำประกันภัย เนื่องจากเกษตรกรในกลุ่มนี้มีการลงทะเบียนอย่างชัดเจน