สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ติดตามการปลูกดาวเรืองเพื่อประดับตกแต่งบริเวณงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพระเมรุมาศจำลอง

นายสมศิลป์ ลาวพันธ์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ติดตามการปลูกดาวเรืองเพื่อประดับตกแต่งบริเวณงานพิธีถวายดอกไม้จันทน์และพระเมรุมาศจำลอง จังหวัดลำปาง ณ บ้านย่าเป้า อ.เมืองลำปาง จ. ลำปาง