มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ถวายความอาลัยในวาระครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 17.00 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550  ผศ.กฤษฎา  พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรัง พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีถวายความอาลัยในวาระครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต 13 ตุลาคม 2560 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้