7 ของจำเป็นลดขยะ ท้องสนามหลวง-รอบพระบรมมหาราชวัง

วันที่ 24 ตุลาคม นายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม(สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมามีประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลมายังบริเวณท้องสนามหลวง และรอบพระบรมมหาราชวัง เพื่อถวายสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯอย่างไม่ขาดสาย และปฏิเสธไม่ได้ว่ามีปัญหาที่ตามมา คือ ปริมาณขยะที่มีอยู่ปริมาณมหาศาล อาทิ กล่องโฟม ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก เศษกระดาษ และเศษอาหาร ซึ่งทำให้บริเวณดังกล่าวไม่สะอาดและเป็นภาพที่ไม่น่ามอง จึงขอเชิญชวนประชาชนที่จะเดินทางเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ในวันที่ 25-26 ตุลาคม ณ พระเมรุมาศ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง และพระเมรุมาศจำลองหรือซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ประจำแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ โปรดเตรียมพร้อมตนเองก่อนร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ฯ

ที่มา : มติชนออนไลน์