สธ.เตือนไข้หวัดใหญ่เสี่ยงเพิ่มขึ้น พบป่วยแล้วกว่า 1.5 แสน “ตาย 36”

เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า กรมควบคุมโรคได้เฝ้าระวังสถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-16 ตุลาคม  2560 พบผู้ป่วยแล้ว 152,594 ราย เสียชีวิต 36 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด คือ 15-24 ปี คิดเป็นร้อยละ 12.53 รองลงมา 10-14 ปี ร้อยละ 10.63 และ 35-44 ปี ร้อยละ 10.27 ตามลำดับ ในช่วงที่ผ่านมา เชื้อที่พบส่วนใหญ่เป็นเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิด B และพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งเหตุการณ์การระบาดของไข้หวัดใหญ่ 4 เหตุการณ์ ในจังหวัดสงขลา เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก เรือนจำจังหวัดพิจิตร และโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร”

“คาดว่ามีโอกาสพบผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวและบางพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนัก อากาศชื้น ประกอบกับในช่วงสัปดาห์หน้าจะมีประชาชนไปร่วมงานพระราชพิธีในทุกจังหวัด ทำให้มีคนมาอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร กรมควบคุมโรคจึงขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพของตนเอง โดยใช้มาตรการปิด ล้าง เลี่ยง หยุด ได้แก่ ปิดปาก ปิดจมูกเมื่อมีอาการไอจามหรือใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำ เลี่ยงการอยู่ใกล้กับผู้ที่มีอาการป่วย มีไข้ ไอ จาม และการอยู่ในพื้นที่แออัด และหยุดเรียน หยุดงาน หยุดทำกิจกรรมเมื่อมีอาการป่วย เพื่อให้หายป่วยได้เร็วขึ้นและไม่ไปแพร่เชื้อให้กับบุคคลอื่น” นพ.สุวรรณชัย กล่าวและว่า ขอให้ประชาชนเน้นการดูแลตนเองเพื่อป้องกันการติดโรค และหากป่วยต้องป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไปสู่ผู้อื่น และหน่วยบริการสาธารณสุขควรจัดเตรียมเวชภัณฑ์ เช่น หน้ากากอนามัย แอลกอฮอล์เจล ไว้ให้บริการประชาชน ถ้ามีอาการไข้สูง ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ ไอ มีน้ำมูก ควรกินยาลดไข้ พักผ่อนให้เพียงพอ ดื่มน้ำมากๆ หากอาการไม่ดีขึ้นให้รีบไปพบแพทย์” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์มติชนรายวัน ฉบับวันอังคารที่ 24 ตุลาคม 2560