พบก้นบุหรี่สมิหลา “สงขลา” มากสุด

สงขลานางสาววไลรัตน์ ตันติเศรณี รองนายกเทศมนตรีนครสงขลากล่าวว่า สมิหลาเป็นหนึ่งใน 22 แห่ง ที่ห้ามนักท่องเที่ยวสูบบุหรี่ ทางเทศบาลนครสงขลาจะจัดสถานที่สูบบุหรี่ไว้บริการ เพื่อป้องกันไม่ให้นักท่องเที่ยวเดินสูบบุหรี่บริเวณชายหาดและทิ้งก้นบุหรี่เอาไว้ และมีเจ้าหน้าที่ออกตรวจชายหาด ระยะแรกนักท่องเที่ยวบางส่วนอาจจะไม่ทราบว่าการจัดระเบียบสูบบุหรี่บนชายหาดต้องประชุมร่วมกับสมาคมโรงแรม สมาคมมัคคุเทศก์ ที่มีผลบังคับใช้แล้ว ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วถึงก่อนที่จะบังคับใช้กฎหมาย ใช้เวลาประมาณ 2 เดือน

จากการสุ่มตรวจก้นบุหรี่ของสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) พบว่าหาดสมิหลามีก้นบุหรี่มากที่สุดทั้ง 22 แห่ง คาดว่ามาจากชายหาดสมิหลามีความยาวและมีนักท่องเที่ยวทั้งชายต่างชาติและชาวไทยมาใช้บริการมาก ก่อให้เกิดขยะและสารเคมีที่เป็นพิษ

ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด