ชาวสูงเม่น 2 หมู่บ้านร่วมปลูกเมล่อน ใช้งบ 9101 ตัดลูกขายได้ พ.ย.นี้

แพร่ – ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน ที่บ้านตอนิมิตร หมู่ 1 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ชาวบ้านเห็นชอบให้นำเงินจากโครงการ 9101 มาปลูกเมล่อนขาย โดยจัดสร้างโรงเรือน และปลูกชุดแรก 500 ต้น และชุดที่ 2 จำนวน 140 ต้น โดยมีนักวิชาการเกษตรในพื้นที่ร่วมให้คำแนะนำ จนเกิดผลผลิตกว่า 600 ลูก คาดกลางเดือน พ.ย.นี้ชุดแรกจะจำหน่ายได้ และกลางเดือน ธ.ค.ชุดที่สองจะตัดขายได้ โดยกำหนดไว้ที่ ก.ก.ละ 80 บาท ซึ่งเมล่อนกว่า 600 ผลถูกจองหมดแล้ว

นายจักรพงศ์ จิตชุ่ม ผู้ใหญ่บ้านตอนิมิตร หมู่ 1 กล่าวว่า ช่วงว่างเว้นจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตทางการเกษตรแล้วนั้นเกษตรกรไม่มีอาชีพ จึงคิดร่วมกันว่านำโครงการ 9101 มาปลูกเมล่อน โดยหาข้อมูลจากทางอินเตอร์เน็ต และ คำแนะนำจากนักวิชาการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งต่อไปสามารถปรับเปลี่ยนเป็นพืชตามฤดูกาลได้

ด้านนายสมคิด ยอดสาร นายก อบต.ร่องกาศ กล่าวว่า ได้มีการรวมกลุ่มผลิตผลทางการเกษตรด้านต่างๆ ทั้งกลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กลุ่มปลูกเมล่อน โดยมีหน่วยงานของกระทรวงเกษตรฯ สนับสนุน

นอกจากนี้ทางกลุ่มเกษตรกรหมู่ 2 ต.ร่องกาศ ก็รวมกลุ่มปลูกเมล่อนเช่นกัน โดยมีการปรึกษาหารือกับเกษตรกรหมู่ที่ 1 จนต้นเมล่อนเติบโตและให้ผลผลิตกว่า 500 ผล แม้จะประสบปัญหาบ้างก็ได้ร่วมกันแก้ไขปรับปรุงทั้งระบบน้ำ และสายพันธุ์ ซึ่งผลผลิตจะตัดขายได้ในช่วงเดือน พ.ย.นี้เช่นกัน

นายอนันต์ สันป่าเป้า ผู้ใหญ่บ้านร่องกาศหมู่ 2 กล่าวว่า เกษตรกรเลือกการปลูกเมล่อนโดยใช้งบฯ จากโครงการ 9101 เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และเป็นอาชีพที่ยั่งยืนของกลุ่มเกษตรกรในหมู่บ้าน นับว่าเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งที่เกิดจากการรวมตัวของเกษตรกร ที่ร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมวางแผนในการพัฒนาต่อยอดตามโครงการ 9101

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสด รายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน 2560