สธ.ชู ‘การบูร’ ต้นไม้พระราชทาน ประจำกระทรวงสาธารณสุข เผยสรรพคุณทางยาเพียบ!

เมื่อวันที่ 27  พฤศจิกายน ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.ธวัช สุนทราจารย์  ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข ได้รับมอบหมายจาก   นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะพระอนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร และพิธีสงฆ์อุทิศส่วนกุศลให้อดีตข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขที่ล่วงลับ

พร้อมปลูกสมุนไพรไม้ยืนต้นได้แก่ ประดู่แดง ปีบ และการบูร เนื่องในวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข และก้าวเข้าสู่ 100 ปีการสาธารณสุขไทย โดยมี นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวง และคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กระทรวง ผู้แทนหน่วยงาน สมาคม องค์กรต่างๆ ร่วมในพิธี

นพ.ธวัช กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้สถาปนาการสาธารณสุขไทยครั้งแรก เมื่อวันที่ 27 พ.ย. 2461 และแต่งตั้งพระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นชัยนาทนเรนทร เป็นอธิบดีกรมสาธารณสุขพระองค์แรก ต่อมาวันที่ 10 มี.ค.2485 ได้จัดตั้งเป็นกระทรวงสาธารณสุข โดยคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้วันที่ 27 พ.ย.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข

ทั้งนี้ในโอกาสที่จะก้าวเข้าสู่ 100 ปี การสาธารณสุขไทย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานต้นการบูรให้เป็นไม้ประจำกระทรวงซึ่งเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีกลิ่นหอม เพราะเป็นต้นไม้ที่มีสรรพคุณทางยา อาทิ เนื้อไม้นำมากลั่นแล้วจะได้สารการบูร เป็นยาบำรุงหัวใจ ยาระงับประสาท  แก้โรคตา แก้เลือดลม แก้ปวดฟัน แก้ไอ แก้ปวดท้อง เกล็ดของการบูร ใช้ทาแก้โรคผิวหนัง ผดผื่นคัน

ด้าน นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า เป็นครั้งแรกที่กระทรวงจะมีต้นไม้ประจำกระทรวง โดยหลักกระทรวงสาธารณสุขทำหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชน ดังนั้นต้นไม้ประจำกระทรวงก็ต้องมีสรรพคุณทางยา ซึ่งสารการบูรเป็นส่วนประกอบอยู่ในตำรับยาหลายตำหรับ โดยตั้งเป้าว่าปีที่ 99 ไปจนถึงปีที่ 100 ปีการสาธารณสุขไทยนั้นจะปลูกต้นการบูรให้ได้ 1 ล้านต้นทั่วประเทศ ในวันนี้ที่กระทรวงก็ปลูกไปแล้ว 50 ต้น และสถานพยาบาลต่างๆ เพื่อให้เป็นแหล่งวัตถุดิบด้วย

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต