ผู้เลี้ยงหมูเปิด “สุกรธงฟ้า” 2 โลร้อย

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน นายปรีชา กิจถาวร นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้ เปิดเผยว่า สมาคมจะเปิดขายเนื้อสุกรตลาดธงฟ้าประชารัฐ ที่ห้างโอเดียนแฟชั่นมอลล์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 3 ธันวาคมนี้ เป็นเวลา 4 วัน ในราคา 2 กิโลกรัม 100 บาท โดยมีข้อจำกัดให้ซื้อรายละ 2 กิโลกรัม เพื่อกระจายให้ได้กันอย่างทั่วถึง โดยทางสมาคมจะเปิดขายวันละ 2,000 กิโลกรัม นอกจากนี้ทางสมาคมยังจัดตลาดธงฟ้าประชารัฐที่จังหวัดตรังด้วย เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้บริโภคตามภาวะเศรษฐกิจขณะนี้ เนื่องจากขณะนี้เป็นฤดูฝน น้ำท่วม กรีดยางไม่ได้

“ขณะนี้ราคาสุกรเป็นขยับมาอยู่ที่กิโลกรัมละ 52-53 บาท ส่วนบางพื้นที่ราคาเนื้อสุกรหน้าเขียงเคลื่อนไหวอยู่ที่กิโลกรัมละ 140-150 บาท จึงจัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเพื่อเป็นการผลักดันให้ราคาเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกัน คาดว่าจะมีผู้บริโภคมาใช้บริการประมาณ 1,000 คน ต่อวัน โดยได้ดำเนินการจัดมาแล้ว 4 ครั้ง ผู้บริโภคตอบรับดีมาก ขนาดมาเข้าคิวรอซื้อเป็นจำนวนมาก ประสบความสำเร็จด้วยดี” นายปรีชา กล่าว

ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน