อดีตส.ส.พัทลุงหนุน รบ. แก้ราคายาง ชี้รับฟังความเห็นฝ่ายอื่นมากขึ้น ห่วงมาตรการดีๆ จะไม่สำเร็จในขั้นปฏิบัติ

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม นายนริศ ขำนุรักษ์ อดีต ส.ส.พัทลุง พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแก้ไขปัญหาราคายางพาราครบวงจร เพื่อช่วยเกษตรกรชาวสวนยางที่ได้รับความเดือดร้อน จากราคายางตกต่ำต่อเนื่อง และช่วยเหลือสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 3 มาตรการ คือ

1.โครงการส่งเสริมการใช้ยางของหน่วยงานภาครัฐ เป้าหมาย 2 แสนตัน โดยให้ กยท.เปิดจุดรับซื้อจากเกษตรกรขึ้นทะเบียนกับ กยท.วงเงิน 12,240 ล้านบาท เพื่อเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศ เช่น ทำถนนลาดยางมะตอย ยางปูพื้นแบบ Block สนามฟุตซอล หรือ สนามเด็กเล่น ยางปูสระน้ำ และอื่นๆ ในโครงการของกระทรวงคมนาคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงศึกษาธิการ

2.โครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่ผู้ประกอบกิจการยาง (ยางแห้ง) เพื่อดูดซับยางออกจากระบบ โดยมีเป้าหมายรายายางที่ 65 บาทต่อกิโลกรัม

เห็นด้วยกับมาตรการดังกล่าวเกือบทั้งหมด เพราะได้เคยเสนอมาตรการแบบนี้มาอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นว่าขณะนี้รัฐบาลรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายอื่นมากขึ้น โดยเฉพาะการกำหนดเป้าหมายราคาที่ 65 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งราคาดังกล่าวสูงกว่าต้นทุนซึ่งอยู่ที่ 63.65 บาทต่อกิโลกรัม

แต่มีข้อกังวลเรื่องการดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว เพราะที่ผ่านมาหลายมาตรการของรัฐบาลชุดนี้ที่เป็นมาตรการดีๆ แต่พอไปอยู่ในขั้นตอนการปฏิบัติแล้วไม่ประสบความสำเร็จ จึงขอเรียกร้องให้รัฐมนตรีที่รับผิดชอบได้ติดตามควบคุมกำกับการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด แก้ปัญหาไปตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น และที่สำคัญต้องรับฟังและพิจารณาข้อเสนอของฝ่ายอื่นให้มากขึ้น

 

ที่มา : มติชนออนไลน์