ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง ราชบุรี คึกคัก คาดมูลค่าตลาดรวมกว่าหมื่นล้านบาท

ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยง ราชบุรี คึกคัก หลังกรมการค้าภายในจัดกิจกรรมกระตุ้นการซื้อขาย สร้างมูลค่ากว่าหมื่นล้านบาท

กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ได้จัดกิจกรรมใน ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี” หรือ ฟิชวิลเลจซึ่งเป็นตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน โดยการจัดประกวดปลาสวยงามประเภทต่างๆ เพื่อสร้างแรงกระตุ้นในการพัฒนาพันธุ์ปลาให้มีความหลากหลายเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้น และช่วยกระตุ้นให้เกิดการซื้อขาย สร้างมูลค่าเพิ่มในตัวปลาสวยงามที่ผ่านการประกวดและได้รับรางวัล

ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายในมีหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรีหรือฟิชวิลเลจ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ซึ่งปัจจุบันนับเป็นศูนย์กลางการซื้อขายปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน

โดยอธิบดีกรมการค้าภายใน นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร หวังให้ตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ที่มีอยู่รวม 98 แห่ง เป็นสถานที่ที่เกษตรกรผู้ผลิตผู้ขายมาพบปะกับผู้ซื้อโดยตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง โดยภาครัฐจะเข้ามาทำหน้าที่ดูแลให้การค้าขายมีความเป็นธรรม สร้างความมั่นใจในการซื้อขายสินค้าให้เกิดขึ้นทั้งสองฝ่าย จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสร้างรายได้ให้เกษตรกรในท้ายที่สุด

ด้าน นายสหัส คำบู่ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาการผลิต ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจ เปิดเผยว่า สำหรับปลาที่ได้รับความนิยมอยู่ในช่วงนี้ คือ ปลาหมอสีครอสบรีด(Cross Breed)  รวมไปถึง ปลาหางนกยูง ปลากัดและปลาทอง เนื่องจากเป็นปลาที่มีการเพาะเลี้ยงง่าย สามารถปรับสายพันธุ์และเพิ่มมูลค่าได้ ส่วนปลาที่ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องคือปลามังกร เนื่องจากประเทศไทยมีปลาให้เลือกหลายสายพันธุ์จึงเป็นที่สนใจของผู้เลี้ยงปลาทั้งในและต่างประเทศเป็นจำนวนมาก

โดยประเทศหลักในเอเชีย ที่นำเข้าปลาสวยงามจากประเทศไทย ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์ มาเลเซีย และญี่ปุ่น นอกจากนี้ยังมีประเทศในแถบยุโรปที่นำเข้าปลาสวยงามจากประเทศไทย คือ ฝรั่งเศส และเนเธอร์แลนด์อีกด้วย ทำให้มีมูลค่าการส่งออกไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาทต่อปี และหากรวมการซื้อขายภายในประเทศด้วยจะมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 10,000 ล้านบาทต่อปี

“ขณะเดียวกันทางตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงฟิชวิลเลจ ยังมีการจัดประกวดปลาสวยงามเป็นประจำทุกปี ซึ่งส่งผลต่อมูลค่าการซื้อขายเป็นอย่างมาก เนื่องจากการประกวดทำให้เกิดการแข่งขันและมีการปรับสายพันธุ์เพื่อการแข่งขันกันมากขึ้น ส่งผลให้มูลค่าของปลาเพิ่มสูงขึ้นและรายได้ของเกษตรกรผู้เลี้ยงปลา ผู้ประกอบการก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย ทั้งที่ก่อนประกวดปลาบางชนิดขายได้ราคาไม่สูงนักหลักพันบาท แต่หลังจากการประกวดสามารถขายได้ถึง 60,000 บาท/ตัวก็มี หรือปลาทองบางครั้งมีมูลค่าการซื้อขายสูงถึง 3 ล้านบาทเลยทีเดียว ส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยตรง ซึ่งต้องขอบคุณทางกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ที่มีส่วนอย่างสำคัญในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมการประกวดปลากัดและปลาหมอสีครอสบรีด เมื่อเดือนสิงหาคม 2560 ได้ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรผู้เลี้ยงปลาสวยงามทั้งสองชนิดและผู้ซื้อที่นิยมเลี้ยงปลาดังกล่าวมีชีวิตชีวา เกิดความคึกคักในตลาดเป็นแรงกระตุ้นให้การซื้อขายมีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยอย่างเห็นได้ชัดนายสหัส กล่าว

ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี เป็นแหล่งรวบรวมปลาสวยงามที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย โดยเป็นแหล่งรวบรวมเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลากว่า 20,000 บ่อ พร้อมมีปลาให้เลือกหลากหลายชนิด ตลอดจนยังเป็นแหล่งรวมสัตว์เลี้ยงอื่นๆนานาชนิด และอุปกรณ์การเลี้ยง อาหาร แฟชั่นสัตว์เลี้ยงอย่างครบวงจร และมีราคาที่ถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปถึง 5-10% ซึ่งมีสินค้าคุณภาพหลายระดับให้เลือกซื้อตามความสะดวก เกิดเป็นมูลค่าการซื้อขายต่อเนื่องในธุรกิจที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 20 ล้านบาทต่อเดือน

ทั้งนี้ในปีหน้า 2561 ตลาดกลางปลาสวยงามและสัตว์เลี้ยงจังหวัดราชบุรี(ฟิชวิลเลจ) จะจัดงานประกวดปลาสวยงาม ครั้งที่ 6 ภายใต้ชื่อ “ประชารัฐ รวมใจ เทิดทูน ภักดี” ในวันที่ 29 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 โดยเป็นการประกวดปลา 6 ประเภท ได้แก่ 1.ปลาหมอสีครอสบรีด 2.ปลาทอง 3.ปลาหางนกยูง 4.ปลาคราฟ 5.ปลากัดพื้นบ้าน 6. ปลากัดสวยงาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ซึ่งคาดว่าจะกระตุ้นยอดการซื้อขายปลาได้เป็นอย่างดีอีกทางหนึ่ง

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ หรือจะซื้อหาค้าขายสินค้าเกษตรคุณภาพดีในตลาดกลางสินค้าเกษตรดังกล่าวได้ทั่วทุกแห่งของประเทศได้ง่ายๆ ที่เว็บไซต์ “ตลาดกลางออนไลน์ ”  http://centermarket.dit.go.th