สนธิรัตน์-กฤษฎา หารือทำแผนครบวงจรแก้ปัญหาเกษตร 22 ธ.ค.นี้

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 22 ธันวาคมนี้ จะเชิญนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดทำแผนเร่งด่วนกับพาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัดและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ ในการผลักดันปัญหาราคาสินค้าเกษตรแบบครบวงจร ทั้งราคายางพารา ปาล์ม ข้าว,มันสำปะหลัง และผลไม้ เป็นต้น ถือเป็นการทำงานร่วมกันเป็นครั้งแรก หลังจากที่ผ่านมา ต่างฝ่ายต่างแก้ปัญหา ทำให้ราคาสินค้าเกษตรไม่มั่นคง เบื้องต้นเน้นการส่งเสริมด้านพันธุ์พืช พื้นที่เพาะปลูก การทำเกษตรแปรรูป การสร้างแบนรด์สินค้า และการหาตลาดทั้งในและต่างประเทศ

“ พาณิชย์จังหวัด เกษตรจังหวัด และสหกรณ์ มีข้อมูลที่สมบูรณ์อยู่แล้ว แต่หากไม่มีการบูรณาการร่วมกัน ก็จะไปกันคนละทิศคนละทาง ช่วงที่ผ่านมาได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรแล้ว จนในที่สุดจึงเป็นที่มาในการประชุมร่วมกันทั้งสองกระทรวง ดังนั้น มั่นใจว่าเมื่อมีการทำแผนและทำงานร่วมกันจะช่วยผลักดันให้ราคาสินค้าเกษตรค่อยๆฟื้นตัว และอยู่ในระดับที่เกษตรกรค่อนข้างพอใจแน่นอน ” นายสนธิรัตน์ กล่าว