สอบซ้ำโครงการ 9101 จ.กาฬสินธุ์ซื้อของแพงผิดระเบียบ-ส่งกบผิดสเปก

จากกรณีชาวบ้านพบความผิดปกติการซื้อปัจจัยการผลิตโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดในหลายพื้นที่ของ จ.กาฬสินธุ์ มีราคาสูงกว่าท้องตลาด โดยเฉพาะ ต.บัวบาน อ.ยางตลาด และ อ.นาคู อ.กุฉินารายณ์ อ.ห้วยผึ้ง เขาวง และ อ.สมเด็จ เนื่องจากมีการจัดซื้อพันธุ์ปลาดุกขนาดเล็กไม่เหมาะสมกับราคา อีกทั้งยังมีหัวอาหารปลาดุก และปุ๋ยชีวภาพมีราคาแพงกว่าท้องตลาด จนชาวบ้านต้องนำเรื่องดังกล่าวเข้าร้องทุกข์กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผ่านศูนย์ดำรงธรรมเรียกร้องให้ตรวจสอบ และคณะกรรมการตรวจสอบของ จ.กาฬสินธุ์ ตรวจพบการซื้อพันธุ์ข้าว สารปรับปรุงดินของ ต.บัวบานแพงมีส่วนต่าง กรรมการทำสัญญาซื้อขายเองผิดระเบียบ และจัดส่งพันธุ์กบให้กับเกษตรกรผิดสเปก

ล่าสุด นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นายอำเภอยางตลาด จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เรื่องดังกล่าวทางอำเภอได้รับรายงานแล้ว พร้อมลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับ พ.อ.มานพ ไขขุนทด รอง ผอ.รมน.กาฬสินธุ์ ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบการทุจริตโครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อฟื้นฟูอาชีพด้านการเกษตรแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลด จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรม จ.กาฬสินธุ์ โดยเฉพาะการแจกจ่ายพันธุ์กบให้กับเกษตรกรบ้านโคกก่อง หมู่ 7 ต.บัวบาน พบว่ากบที่นำมาแจกนั้นเป็นกบที่ไม่ตรงสเปกจริง เนื่องจากชาวบ้านต้องการพันธุ์ลูกกบเล็กมาเลี้ยง แต่กลับมีการนำกบขนาดอายุ 4-5 เดือนมาให้แทน โดยอ้างว่าเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ และยังประสบปัญหากบตายจำนวนมากอีกด้วย ดังนั้น ทางอำเภอจะต้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่ามีการดำเนินการตามขั้นตอนและถูกระเบียบหรือไม่และให้การช่วยเหลือต่อไป

สำหรับเรื่องกรณีปัญหาการจัดซื้อปัจจัยการผลิตของ ต.บัวบาน ขณะนี้ทางอำเภอยางตลาดในฐานะฝ่ายปกครองบังคับบัญชาได้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงขึ้นมาอีก 1 ชุด โดยจะดำเนินการตรวจสอบกรณีการซื้อปัจจัยการผลิตที่ราคาสูง และการทำสัญญาซื้อขายของประธานและคณะกรรมการชุมชนบัวบานทั้ง 2 กลุ่ม ที่เป็นผู้จัดซื้อปัจจัยการผลิตเองงบทั้งหมดรวมแล้วประมาณ 6 ล้านบาท โดยไม่ให้กลุ่มเกษตรที่เดือดร้อนเป็นผู้ซื้อและจัดหา ซึ่งเป็นการผิดระเบียบ รวมทั้งการสอบข้อเท็จจริงเรื่องการจัดส่งพันธุ์กบให้กับชาวบ้านโคกก่อง หมู่ 7 อีกด้วยว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้บ้าง ซึ่งหากผลการสอบพบว่ามีการทุจริต และแสวงหาผลประโยชน์กับประชาชน โดยเฉพาะผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมทั้งข้าราชการจะส่งเรื่องไปยังผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันทีไม่มีข้อยกเว้น โดยจะไม่เลี้ยงคนทุจริตไว้อย่างเด็ดขาด เพื่อทำให้เป็นเยี่ยงอย่างและทำให้โครงการ 9101 ฟื้นฟูผู้ประสบภัยน้ำท่วม ตามนโยบายรัฐบาลเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

“ตนได้เซ็นหนังสือคำสั่งย้ายเกษตรตำบลบัวบานไปดำรงดำรงตำแหน่งเกษตรตำบลหัวงัว เพื่อให้เกิดความสะดวกในการสอบข้อเท็จจริง ประกอบกับมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาว่าไม่สามารถเข้ากับชุมชนได้ และเพื่อประโยชน์ต่อทางราชการจึงต้องย้ายออกนอกพื้นที่” นายผดุงศักดิ์กล่าว

ที่มา มติชนออนไลน์