น้ำมูลแห้ง กรมชลฯ ยันน้ำพอทำประปา

นายทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากกรณีที่มีข่าวถึงสถานการณ์น้ำในลำน้ำมูลที่ไหลผ่าน อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ลดระดับลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ต้นปี โดยเฉพาะบริเวณบ้านท่าม่วง อำเภอสตึก อย่างน่าตกใจจนมองเห็นสันดอนทรายโผล่กลางลำน้ำ ซึ่งชาวบ้านเกรงว่าปริมาณน้ำจะมีไม่เพียงพอสำหรับการผลิตน้ำประปาเพื่อการอุปโภค-บริโภค ในเรื่องการดำเนินการผลิตน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค สาขาอำเภอสตึก มีจุดสูบน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาอยู่ 2 แห่ง ได้แก่ บริเวณลำน้ำมูล บ้านท่าม่วงและที่อ่างเก็บน้ำลำตะโคง ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโครงการชลประทานบุรีรัมย์ ปกติทุกปี หากปริมาณน้ำในลำน้ำมูลลดลงหรือมีปริมาณน้ำน้อย การประปาส่วนภูมิภาคจะเปลี่ยนมาสูบน้ำจากอ่างเก็บน้ำลำตะโคงแทน

ทั้งนี้ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำดังกล่าวมีเพียงพอสำหรับในการทำน้ำประปาในเขต อำเภอสตึก ตลอดช่วงฤดูแล้งปี 2561 ส่วนของการแก้ไขปัญหาระดับน้ำในลำน้ำมูลลดต่ำลงในช่วงฤดูแล้งทุกปี นั้น กรมชลประทานมีแผนก่อสร้างประตูระบายน้ำในแม่น้ำมูลบริเวณบ้านท่าม่วง โดยในปี 2561 จะดำเนินการสำรวจออกแบบ และคาดว่าจะดำเนินการจัดเข้าแผนก่อสร้างได้ในปี 2563

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์