ครม.สั่งปราบการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจริงจัง

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า ในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มอบหมายให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาภายใต้คณะอนุกรรมการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่มีพล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ไปดำเนินการปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง หลังรับทราบการปรับสถานการณ์คุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยภายใต้กฎหมายการค้าสหรัฐอเมริกา มาตรา 301 พิเศษ จากบัญชีประเทศที่ต้องจับตามองพิเศษ (พีดับเบิลยูแอล) เป็นบัญชีประเทศที่ต้องจับตามอง (ดับเบิลยูแอล)

ทั้งนี้ ในการดำเนินการปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาต้องให้ความสำคัญกับการดำเนินการตามแผน อย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมโดยเร็ว และสามารถยกระดับการพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานสากลต่อไป

อย่างไรก็ตาม กระทรวงพาณิชย์ ได้รายงานว่าการปรับสถานะไทยให้ดีขึ้นดังกล่าว จะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ของประเทศ คือ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในระบบการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาของไทยให้แก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างชาติ, การพัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาช่วยในการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่, การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเพียงพอเป็นเงื่อนไขสำคัญประการหนึ่งที่สหรัฐอเมริกาพิจารณาในการคงสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ซึ่งสหรัฐอเมริกาให้แก่ประเทศคู่ค้าต่างๆ รวมถึงไทยด้วย

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์