ฮิวแมนไรท์วอทช์เผย อุตสาหกรรมประมงไทยยังมีการบังคับใช้แรงงานอย่างกว้างขวาง

เมื่อวันที่ 23 มกราคม ฮิวแมนไรท์วอทช์เผยแพร่รายงานเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานในอุตสาหกรรมประมงไทยต่อรัฐสภายุโรป โดยระบุว่ายังคงมีการใช้แรงงานบังคับและการปฏิบัติไม่ชอบในด้านสิทธิอื่นๆ อย่างกว้างขวางในฝูงเรือประมงไทย แม้ว่ารัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมจะระบุว่าได้ทำการปฏิรูปอย่างรอบด้านแล้วก็ตาม

โดยในรายงานที่มีความยาว 134 หน้าระบุว่า แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านของไทยมักตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์เพื่อเป็นแรงงานภาคประมง พวกเขาถูกขัดขวางไม่ให้เปลี่ยนนายจ้าง ไม่ได้รับค่าจ้างตามเวลา และได้รับค่าจ้างต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ นอกจากนี้แรงงานข้ามชาติไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของไทย และไม่มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน

ฮิวแมนไรท์วอทช์ระบุว่า แม้รัฐบาลจะดำเนินมาตรการหลายอย่างเพื่อทำให้เกิดการปรับปรุงอย่างสำคัญต่อแรงงานประมง แต่ก็ยังมีข้อบกพร่องมากมายในการดำเนินงานตามมาตรการใหม่ของรัฐบาล และการต่อต้านของอุตสาหกรรมประมงที่มีต่อการปฏิรูป

ปัญหาต่างๆ ยังเกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ระบบการตรวจแรงงานเป็นการสร้างภาพเพื่อผู้ชมระหว่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ เพราะยังมีช่องว่างอย่างใหญ่หลวงในการบังคับใช้กฎหมายกับการป้องปราม ขณะที่ในบ้างด้านสถานการณ์กลับยิ่งเลวร้ายลง อาทิ การขึ้นทะเบียนบัตรชมพูเพื่อลดแรงงานข้ามชาติที่ไม่มีเอกสาร แต่กลับเป็นช่องทางให้เกิดการบังคับขืนใจและการล่อลวง

“การขาดพันธกิจของรัฐบาลไทย ส่งผลให้เกิดความล้มเหลวของระเบียบ และมาตรการเพื่อป้องกันแรงงานบังคับในภาคประมง เราไม่ควรหลงกลกับกฎระเบียบที่ดูดีแค่เพียงในเอกสาร แต่ไม่มีการปฏิบัติจริง สหภาพยุโรป และสหรัฐต้องเพิ่มแรงกดดันโดยทันที เพื่อให้ประเทศไทยคุ้มครองสิทธิ สุขภาพ และความปลอดภัยของแรงงานประมง”นายแบรด อดัมส์ ผู้อำนวยการภูมิภาคเอเชียของฮิวแมนไรท์วอทช์กล่าว