“บ่อน้ำเหนือดิน” อันซีนเมืองไทย ที่วนอุทยานควนเขาวัง

“บ่อน้ำเหนือดิน” ในวนอุทยานควนเขาวัง อันซีนที่ต้องไปชม น้ำถูกดันขึ้นมาอยู่สูงจากพื้นดิน 1 ฟุต น้ำไม่เคยแห้งและน้ำใสสะอาด ดื่มกินได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมความแปลกประหลาด

ที่วนอุทยานควนเขาวัง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่1 ต.ฉลุง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา นอกเหนือจากจะมีธรรมชาติของป่าเขาที่ร่มรื่นแล้ว ที่นี่ยังมีบ่อน้ำที่แปลกประหลาดกว่าบ่อน้ำทั่วๆ ไป และเป็นอันซีนหรือจุดขายของวนอุทยานควนเขาวัง

“บ่อน้ำเหนือดิน” บ่อน้ำพิเศษกว่าบ่อน้ำอื่นๆ จะมีน้ำหนุนขึ้นมาอยู่เหนือจากพื้นดินสูงประมาณ 1ฟุต จากปกติที่บ่อน้ำทั่วๆ ไปที่น้ำจะอยู่ใต้ดิน ความลึกของบ่อไม่น่าจะเกิน 2 เมตร ที่สำคัญน้ำใสสะอาดดื่มกินได้เลยและ ไม่เคยเหือดแห้งไม่ว่าจะในฤดูแล้งหรือฤดูฝน ในฤดูฝนน้ำก็จะล้นทะลักของบ่อออกมา

นายสวาสดิ์ สะหมัด เจ้าหน้าที่ของวนอุทยานควนเขาวัง บอกว่า บ่อน้ำเหนือดินลูกนี้อยู่คู่กับควนเขาวังและวนอุทยานควนเข้าวังมานานแล้ว และน้ำจะล้นบ่อตลอดไม่เคยแห้ง น้ำจะใสสะอาดดื่มได้ เพราะผ่านการกรองจากธรรมชาติทั้งหินและรากไม้ที่อยู่เชิงเขา และเป็นจุดขายของควนเขาวังที่นักท่องเที่ยวมาชม

“ขณะนี้ได้มีการพัฒนาบริเวณบ่อน้ำเหนือดิน ทำทางเดินใหม่เป็นปุ่มคอนกรีตขึ้นมาและมีที่นวดเท้าไปในตัวด้วย และรอบบ่อน้ำก็นำหินมาโรย เพื่อไม่ให้พื้นแฉะนักท่องเที่ยวเดินเข้าไปชมได้สะดวกสบายยิ่งขึ้น”

ผู้ที่ต้องการจะไปเที่ยวชมบ่อน้ำเหนือดินของวนอุทยานควนเขาวัง ให้ใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม หาดใหญ่-รัตภูมิ สายเก่า อยู่ห่างจาก อ.หาดใหญ่และ อ.รัตภูมิประมาณ 20 กิโลเมตร แล้วจะไม่มีคำว่าผิดหวังสำหรับนักนิยมชมชอบธรรมชาติ