ชมปรากฏการณ์ ‘ซูเปอร์มูน-บลูมูน-บลัดมูน’ 31 ม.ค.

นายเฉลิมชนม์ วรรณทอง ผู้อำนวยการหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 มกราคม ซึ่งจะเกิดปรากฏการณ์พิเศษบนท้องฟ้า ที่หาดูได้ยากยิ่ง เป็นปรากฏการณ์ของดวงจันทร์ 3 อย่างเกิดขึ้นพร้อมกัน คือ ซูเปอร์มูน (Supermoon) บลูมูน (Blue Moon) และ บลัดมูน (Blood Moon) เป็นปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบกว่า 150 ปี

ทางหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม เปิดฟ้า ตามหาดาว ครั้งที่ 3 “ปรากฏการณ์ จันทรุปราคาเต็มดวง” ขึ้นที่บริเวณศาลาไทย หาดสมิหลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา

เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางดาราศาสตร์ สร้างความตระหนักและความตื่นตัวทางดาราศาสตร์ กระตุ้นให้เยาวชน ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป รวมทั้งนักดาราศาสตร์สมัครเล่น ได้มีโอกาสเข้าถึงและสังเกตการณ์วัตถุท้องฟ้าผ่านกล้องโทรทรรศน์ชนิดต่างๆ ซึ่งคาดว่าจะมี นักเรียน นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปกว่า 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยกิจกรรมจะเริ่มกันตั้งแต่แต่ช่วงค่ำเป็นต้นไป

น.ส.พะเยาว์ เมืองงาม ผอ.ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก จังหวัดสงขลา เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศในระยะนี้ บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยแล้ว และจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนในวันนี้และคาดว่าแผ่ลงมามีผลกระทบต่อลักษณะอากาศบริเวณอ่าวไทยและภาคใต้ฝั่งตะวันออกในช่วงวันที่ 31 มกราคม-4 กุมภาพันธ์

โดยจะทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น และบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนเพิ่มมากขึ้น ในวันที่ 31 มกราคมนั้น จะเริ่มมีฝนตกในพื้นที่ชายฝั่งบ้าง แต่ก็ไม่มากนัก อาจจะมีฝนตกในบางช่วง ทำให้ประเมินว่า ประชาชนในภาคใต้ฝั่งตะวันออก จะสามารถมองเห็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ครั้งสำคัญในวัน 31 มกราคม ได้