เกษตรกร อ.รัษฎา เมืองตรังแห่ปลูกเมลอนพันธุ์พอท ออเร้นจ์ ดันสู่พืชเศรษฐกิจตัวใหม่

หากพูดถึงแหล่งผลไม้ในจังหวัดตรัง ต้องยกให้อำเภอรัษฎา ซึ่งเป็นแหล่งปลูกผลไม้ที่ขึ้นชื่อ ทั้งฝรั่งแป้นสีทอง และมะละกอเรดเลดี้ ล่าสุดที่ศูนย์การเรียนรู้ หมู่ 7 ต.ควนเมา อ.รัษฎา จ.ตรัง ได้มี “กลุ่มเกษตรกรบ้านกลางเหนือ” ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่หัวไวใจสู้ โดยมีนายสุรวุฒิ ขันธ์คง ผอ.กศน.อ.รัษฎา นายประภาส นวลจันทร์ อดีต ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนวัดควนเมา คศ.4 และนายสมนึก ธรรมกิจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 ต.ควนเมา รวมตัวกันปลูกเมลอนพันธุ์พอร์ท ออเร้นจ์ และผลักดันผลไม้ทางเลือกให้เป็นผลไม้หลักของอำเภอรัษฎา

โดย เมลอนพันธุ์พอท ออเร้นจ์ จะมีลักษณะผิวเปลือกสีเหลืองทอง ส่วนเนื้อข้างในจะเป็นสีส้ม และมีกลิ่นที่หอมหวาน โดยวิธีการปลูกใช้วิธีแนวเชิงเกษตรอินทรีย์ เน้นให้เกษตรกรยุคใหม่ปลูกพืชสลับหมุนเวียน พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส เกษตรรุ่นใหม่หัวไวใจสู้จะเน้นให้มีเมลอนทั้งปีเพื่อจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภค

เมลอนพันธุ์พอท ออเร้นจ์ มีลักษณะผิวเปลือกสีเหลืองทอง เนื้อข้างในเป็นสีส้มและมีกลิ่นหอมหวาน

ทั้งนี้จุดเริ่มต้นนั้นเกิดจากทางกลุ่มได้สร้างโรงเรือน และมีการทดลองปลูกเป็นครั้งแรก เพื่อให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้เรียนรู้ และให้เป็นพืชทางเลือกที่ช่วยสร้างรายได้เสริมอีกช่องหนึ่ง โดยนำชาวบ้านจาก 80 ครัวเรือน คัดเลือกมา 20 คน ที่เข้ามาศึกษาเรื่องเมลอนอย่างเดียว โดยเน้นให้ปลูกเมลอนเป็นพืชหลักของอำเภอรัษฎา

นายประภาส นวลจันทร์ อดีต ผอ.เชี่ยวชาญโรงเรียนวัดควนเมา คศ.4 กล่าวว่า แนวคิดหลักในการปลูกเมลอน เกิดจากขณะนี้เศรษฐกิจตกต่ำ ผู้ที่ประกอบอาชีพสวนยางพาราและปาล์มน้ำมันในพื้นที่ ขายสินค้าไม่ได้ราคา ทำให้เกษตรกรประสบปัญหาเรื่องของการหารายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย ซึ่งตนเองก็ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับพี่น้องประชาชนว่า เราจะต้องเปลี่ยนแนวคิด จากการที่เราคิดแบบเดิมๆ ที่ทำแต่สวนยางพาราอย่างเดียว ปลูกปาล์มอย่างเดียว หรือปลูกพืชเชิงเดี่ยว

จากนั้นจึงได้มีการวางแผนการจัดการและรวมกลุ่มกัน ประกอบกับหมู่บ้านของเราได้รับโครงการ 9101 ได้รับงบประมาณมา 5 แสนบาท จึงได้มาสร้างโรงเรือนด้วยงบประมาณ 250,000 บาท และได้ดำเนินการปลูกเมลอนมาแล้วจำนวน 1 รุ่น ซึ่งรุ่นนี้เป็นรุ่นแรก 430 ต้น คาดว่าจะทำให้เงินเข้ากลุ่มประมาณ 45,000 บาท ทำให้กลุ่มพออยู่ได้

“หลังจากนี้ทางกลุ่มจะมีการปันผลให้สมาชิกจำนวน 20 ครัวเรือน เป็นงบประมาณที่ได้จากการจำหน่ายผลผลิตประมาณ 50% หรือประมาณ 2 หมื่นกว่าบาท ซึ่งคิดว่าใน 2 เดือน จะทำให้ชาวบ้านพอมีรายได้ โดยเมล่อนพันธุ์พอท ออเร้นจ์ มีสีเหลืองอร่าม สวย เนื้อข้างในจะเป็นสีส้มสวย มีกลิ่นที่หอมหวาน รวมถึงที่ต้องการของตลาดในขณะนี้ จำหน่ายราคากิโลกรัมละ 80 บาท หรือลูกละ 100 กว่าบาท”

นอกจากนี้ทางกลุ่มได้มีการวางแผนเรื่องการตลาด โดยตลาดหลักยังคงเป็นตลาดในชุมชน รวมถึงยังมุ่งเน้นตลาดออนไลน์ ซึ่งขณะนี้มีออเดอร์เข้ามาแล้วประมาณ 30% แล้ว รวมถึงจำหน่ายที่ตลาดประชารัฐของอำเภอรัษฎา และโรงพยาบาลรัษฎา ทุกวันพุธ อีกทั้งยังมีการจำหน่ายพืชผักทางการเกษตรเป็นผักปลอดสารพิษ ทั้งนี้หากลูกค้าสนใจสามารถติดต่อได้ที่ 08-9465-7471 และสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ที่ศูนย์เมลอนบ้านกลางเหนือ หมู่ 7 ตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา ได้ตลอดเวลา

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์