‘วีระศักดิ์’ เยือน ‘วังน้ำเขียว’ เปิดงานดอกเบญจมาศ ยกย่องไทยนิยมยั่งยืน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ตนได้ไปเยี่ยมและร่วมรับฟังข้อคิดจากท้องถิ่น โดยได้รับเชิญจากสภาองค์กรชุมชนของทั้ง 20 จังหวัดภาคอีสาน ซึ่งเคยทำงานแผนแม่บทการเงินการคลังภาคสังคมมาด้วยกัน โดยได้ไปเยี่ยมและให้กำลังใจชุมชนท่องเที่ยวที่อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา ชมการท่องเที่ยงเชิงเกษตร เยี่ยมหมู่บ้านชุมชนไทยสามัคคี

รวมทั้งเป็นประธานเปิดงานเทศกาลดอกเบญจมาศบานในม่านหมอกที่วังน้ำเขียว หุบเขาที่ได้ชื่อว่ามีโอโซนสูงเป็นอันดับ 7 ของโลก งานเทศกาลดอกไม้นี้จัดโดยองค์กรชุมชนแท้ๆ เป็นความพยายามจัดอีเวนต์ท้องถิ่นโดยใช้สิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นออกมาร้อยเป็นซีรีส์ กิจกรรมครั้งนี้จึงย่อมเป็นการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความยั่งยืน กระจายการมีส่วนร่วม และคือการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากจริงๆ การจัดงานทำด้วยการจ้างเกษตรกรในอำเภอมาช่วยกันลงมือปลูกและแปลงลานอเนกประสงค์ของ อบต.ให้เป็นลานงานแฟร์ที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากพากันมาสัมผัส เป็นไทยนิยมยั่งยืนที่พึ่งตนเองอย่างน่ายกย่องมาก

ชมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร