คาดปีนี้มนุษย์เงินเดือน ขอคืนภาษี 4 หมื่นล้านบ.

นายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับปีภาษี 2560 ซึ่งเปิดให้ยื่นแบบตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-31 มีนาคม 2561 นั้น มีมายื่นเพียงแค่กว่า 1 ล้านราย คิดเป็น 10% จากจำนวนผู้เสียภาษีต้องยื่นแบบทั้งหมด 11 ล้านราย ถือว่าน้อยกว่าทุกปี เพราะปีนี้คนที่ยื่นภาษีส่วนใหญ่จะรอใบเสร็จรับเงินจากบริษัทประกันเพื่อนำมาลดหย่อนภาษี หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้นำประกันสุขภาพของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 15,000 บาท สำหรับเบี้ยประกันภัยที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560

“โดยปีนี้ผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเข้ามาแล้ว มีการคืนผ่านพร้อมเพย์ไปกว่า 80% ที่เหลือเป็นการคืนด้วยเช็คทางไปรษณีย์” นายประสงค์กล่าว และว่า คาดว่าปีนี้ผู้เสียภาษีขอลดหย่อนมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาถึง 1 หมื่นล้านบาท หรือมียอดคืนอยู่ที่ 4 หมื่นล้านบาท จากปีที่ผ่านมามีการคืนภาษีคิดเป็นเงินรวม 3 หมื่นล้านบาท นอกเหนือจากนำประกันมาลดหย่อนแล้ว ยังสามารถนำค่าใช้จ่ายช้อปช่วยชาติมาลดหย่อนได้อีก ซึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนั้นมีการประเมินสำหรับรายได้ของกรมที่จะจัดเก็บในปีงบ 2561 ไว้แล้ว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน