รวมสูตรเด็ดปรุงดิน ปลูกอะไรก็งาม

สำหรับคนที่ชอบปลูกผักแต่มีพื้นที่น้อยมามุงกันตรงนี้! เพราะวันนี้เทคโนโลยีชาวบ้าน มีสูตรเด็ดการปรุงดินปลูกผักในภาชนะมาแชร์ให้ทุกคนได้ทำตามกันง่ายๆ มีผักให้เก็บกินชัวร์

สูตรปรุงดินสำหรับปลูกผักในกะละมัง

1. เริ่มจากการนำกะละมังมาเจาะรูเพื่อไว้สำหรับระบายน้ำให้ทั่วก้นกะละมัง ด้วยสว่านขนาด 3 หุน จำนวน 8 รู (โดยกะละมังที่นำมาปลูกผักมีขนาดความกว้าง 45 เซนติเมตร สูง 16 เซนติเมตร หาซื้อได้จากร้านขายพลาสติกทั่วไป)

2. การปรุงดินปลูก ประกอบไปด้วย 1. ดิน 2 ส่วน 2. แกลบ 1 ส่วน 3. ขี้วัว หรือปุ๋ยหมัก 1 ส่วน 4. ขุยมะพร้าว 1 ส่วน และ 5. ใบไผ่ 1 ส่วน นำมาผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วรดด้วยน้ำหมักจากเศษผัก ผลไม้ หมักทิ้งไว้ 7 วัน โดยให้ใช้ผ้าคลุมปิดไว้เพื่อไม่ให้ดินโดนแสงแดด ช่วยลดอุณหภูมิของส่วนผสมต่างๆ ให้ย่อยสลายได้ดีขึ้น

3. หลังจากหมักดินจนได้ที่ ให้นำดินมาใส่ในกะละมังที่เจาะรูเตรียมไว้ แล้วหยอดเมล็ดผักที่ต้องการลงปลูกได้เลย

4. อัตราการปลูกผักต่อ 1 กะละมัง หากเป็นผักสวนครัว อย่างเช่น ผักกาดขาว คะน้า กวางตุ้ง ขึ้นฉ่าย ต้นหอม สามารถปลูกผักได้ประมาณ 11 หลุม หยอดหลุมละประมาณ 4 เมล็ด หรือดูที่อัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ในแต่ละซองประกอบ ส่วนถ้าเป็นผักสลัด 1 กะละมัง สามารถปลูกได้ประมาณ 5 ต้น หรือ 5 หลุม ด้วยลำต้นที่มีขนาดใหญ่กว่าผักสวนครัว ทำให้ปลูกได้ในจำนวนต้นที่น้อยกว่า

สูตรปรุงดินสำหรับปลูกผักในกระถาง

อัตราส่วนการผสมดินปลูก ในอัตราส่วนดังนี้ ดินร่วน 1 ส่วน : ขุยมะพร้าว 1 ส่วน : กาบมะพร้าวสับ 1 ส่วน : ปุ๋ยคอกคือปุ๋ยขี้เป็ดกับปุ๋ยขี้วัวผสมกัน 1 ส่วน : และขี้เถ้าแกลบ 1/2 ส่วน

จากนั้นนำวัสดุปลูกที่เตรียมไว้ ได้แก่ ดินร่วน ปุ๋ยคอก และขี้เถ้าแกลบ ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากัน หมักทิ้งไว้ 1 อาทิตย์ เพื่อให้วัชพืชที่ไม่จำเป็นงอกขึ้นมาให้กำจัดทิ้งได้ง่าย แล้วจึงค่อยนำเอาขุยมะพร้าว และกาบมะพร้าวสับ ที่ผ่านการแช่น้ำเพื่อลดสารแทนนินมาผสมกับดินที่หมักไว้ จากนั้นใช้น้ำหมักชีวภาพราดลงไป ทำการผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้ง แล้วหมักทิ้งไว้อีก 3 วัน

ซึ่งการผสมและหมักดินหลายครั้งจะเป็นผลดีกับผู้ปลูกที่ไม่มีเครื่องวัดค่า pH ดิน ทำให้ไม่รู้ว่าดินที่มีอยู่จะมีสภาพเป็นดินเค็มหรือดินเปรี้ยว การนำดินมาหมักช่วยเพิ่มปริมาณอินทรียวัตถุให้แก่ดิน ทำให้ดินอุดมสมบูรณ์ แล้วใช้น้ำหมักเพื่อปรับสภาพดิน พอหมักแล้วจุลินทรีย์ที่อยู่ในน้ำหมักจะช่วยทำให้ดินร่วนซุยขึ้น แล้วจึงค่อยเทดินลงในแปลงปลูกหรือใส่ในถุงปลูก รากของพืชก็จะเจริญเติบโตได้ดีขึ้น

สูตรปรุงดินสำหรับปลูกผักในถุง

ขั้นตอนการปรุงดินก่อนปลูกจะดูที่ความเหมาะสมของพืชทีละชนิดถ้าเป็นผักใบ ต้องการธาตุไนโตรเจนเยอะ ก็จะมาดูว่าวัสดุปลูกอะไรบ้างที่มีไนโตรเจนเยอะ เช่น ดินหมักใบไผ่ เพราะที่บ้านมีไผ่เยอะอยู่แล้ว ก็นำเอาไปทำเป็นดินหมักใบไผ่ หรือบ้านใครไม่มีใบไผ่ จะใช้ใบก้ามปูก็สามารถนำมาทำได้เหมือนกัน แล้วใส่มูลสัตว์ 1 ส่วน แกลบดำ 1 ส่วน แกลบดิบ 1 ส่วน ดินหมักใบไผ่ 2 ส่วน ราดด้วยน้ำหมักสับปะรดที่ทำเอง หมักทิ้งไว้ในกระสอบ 1 เดือน ก่อนนำมาปลูก

แต่ถ้าในกรณีของการปรุงดินปลูกพืชผักสวนครัวทั่วไป จะใช้ดินปลูกธรรมดา แทนการใช้ดินหมักใบไผ่ จากนั้นนำดินที่หมักไว้ครบ 1 เดือน มาใส่ในภาชนะที่เตรียมไว้ หากปลูกในถุงกระสอบ ให้นำฟางข้าว หรือถ้าพื้นที่ไหนไม่มีฟางข้าว ให้ใช้เป็นเศษใบไม้