เกษตรสี่แควแนะใช้ราขาวกำจัดศัตรูพืชประโยชน์สูงประหยัดสุด

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ เกษตรจังหวัดนครสวรรค์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันได้ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เชื้อราบิวเวอเรียหรือราขาว ในการกำจัดศัตรูพืช เช่น เพลี้ยไฟ ไรแดง เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไก่แจ้ส้ม เพลี้ยจักจั่น เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล แมลงหวี่ขาว หนอนห่อใบข้าว ด้วง สามารถทำลายทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยของแมลง โดยใช้เชื้อราขาว 1-2 กก.ต่อน้ำ 20 ลิตร ผสมสารจับใบขยำเบาๆ ให้สปอร์สีขาวออกมาลอยอยู่ในน้ำ กรองเอาเฉพาะน้ำเชื้อ หากพื้นที่ปลูกพืชเกิดสภาพแห้งแล้งมากควรให้น้ำก่อน 1 ชม.แล้วจึงฉีดพ่นราขาว จะต้องฉีดพ่นราวขาวให้ถูกตัวแมลงศัตรูหรือบริเวณที่แมลงอาศัย โดยฉีดพ่นช่วงที่แมลงออกหากินหรือเวลาเย็น ซึ่งจะเหมาะต่อการงอกและเจริญเติบโตของราขาว หลังจากที่ฉีดพ่นราขาวแล้ว 5-7 วัน หากยังพบแมลงศัตรูพืชก็ให้ฉีดพ่นซ้ำอีก ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนการใช้สารเคมีได้ระดับหนึ่ง ปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้ใช้ และได้ผลผลิตที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภคอีกด้วย

นายมานพ จอมปัญญาเลิศ หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช กล่าวว่า ปัจจุบันเรามีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และศูนย์จัดการศัตรูพืชและดินปุ๋ยชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน (ศดปช.) อยู่ในทุกตำบล รวม 128 ศูนย์ เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืช พร้อมกับหาวิธีการป้องกันกำจัดอย่างเป็นระบบและเกิดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการใช้เชื้อราบิวเวอเรียหรือราวขาวในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่ได้รับความนิยมของเกษตรกรมากในขณะนี้ โดยกลุ่มอารักขาพืชจะเป็นผู้ประสานขอรับเชื้อราขาว เพื่อมอบให้เกษตรอำเภอไปส่งเสริมให้เกษตรกรนำไปผลิตขยายและใช้กำจัดศัตรูพืชกันต่อไป