ทำดีต้องชื่นชม มอบเกียรติบัตร นศ.มทร.ศรีวิชัย จิตใจงาม โดดช่วยเหลือคนบาดเจ็บ

ภาพน่าประทับใจสำหรับนักศึกษา 2 คน ที่ผ่านมาพบคนประสบอุบัติเหตุนอนบาดเจ็บเลือดท่วมอยู่ริมถนน ก็รีบเข้ามาให้การช่วยเหลือปฐมพยาบาลอย่างทันที ทั้งที่อยู่ในชุดนักศึกษา
นายธนากร อรุณสวัสดิ์ (น้องเอ็น) และนายวิษณุ  นิ่มปล้อง (น้องนุ) นักศึกษาสาขาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทั้งชุดนักศึกษา สร้างความประทับใจให้แก่ผู้พบเห็นเป็นจำนวนมาก ในความมีน้ำใจและเสียสละของนักศึกษาทั้ง     2 คน ซึ่งการทำความดีดังกล่าว น้องทั้งสองไม่ได้หวังสิ่งใดตอบแทน เพียงแค่คิดว่าในเมื่อเขาลำบากเราต้องให้ความช่วยเหลือ เพราะนั่นคือคุณธรรมจริยธรรมที่ควรปฏิบัติ นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของแต่ละคนอีกด้วย
จากการทำความดี คณบดี คณะบริหารธุรกิจจึงได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นการแสงดความขอบคุณในน้ำในไมตรีที่เสียสละเวลาช่วยเหลือผู้อื่นในยามคับขัน