ชาวสวนยางใต้ตอนล่าง ค้านเอกชนเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกยาง เตรียมชุมนุมขับไล่ผู้บริหาร กยท. 14 มี.ค.นี้

แกนนำชาวสวนยางในภาคใต้ตอนล่าง มีมติคัดค้านการให้เอกชนเข้ามาเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา หรือ Cess พร้อมร่วมเดินทางชุมนุมกับเครือข่าย 14 จังหวัดภาคใต้ ที่ จ.ตรัง 14 มีนาคม ขับไล่ผู้บริหาร กยท.

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม รายงานข่าวจาก จ.สงขลาแจ้งว่า ในการประชุมร่วมกันของแกนนำเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยาง 5 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง มีมติคัดค้านมติคณะกรรมการบริหารการยางแห่งประเทศไทย หรือบอร์ด กยท. ในการให้บริษัทเอกชนเข้ามาเป็นผู้จัดเก็บเงินค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพารา (Cess) และเตรียมเดินทางเข้าร่วมในการชุมนุมแสดงพลังขับไล่ พล.อ.ฉัตรเฉลิม เฉลิมสุข ประธานคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย และนายธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางฯ ร่วมกับเครือข่ายสถาบันเกษตรกรและชาวสวนยางในภาคใต้ ในวันที่ 14 มีนาคมนี้ ที่ จ.ตรัง

โดยนายสมพงษ์ ราชสุวรรณ รองประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคใต้ตอนล่าง เปิดเผยว่า ทางแกนนำเครือข่ายพร้อมที่จะขับเคลื่อนไปในแนวทางเดียวกับเครือข่ายทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ โดยในส่วนของภาคใต้ตอนล่างไม่เห็นด้วยกับการให้บริษัทเอกชนเข้ามาจัดเก็บเงิน Cess เพราะทำให้เงินรั่วไหลไปยังบริษัทเอกชนโดยไม่มีความจำเป็น หากคิดแล้วถ้าให้เอกชนจัดเก็บเงิน Cess ร้อยละ 5 จากเงินที่ได้จากการส่งออกจำนวน 8,600 ล้านบาท จะมีเงินที่เอกชนได้จากการจัดเก็บถึง 430 ล้านบาท

ซึ่งเป็นเงินที่ควรจะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนแก้ปัญหาต่างๆ ให้ชาวสวนยางทั่วประเทศ จึงเห็นควรที่จะระดมกำลังร่วมเดินทางไปแสดงพลังขับไล่ผู้บริหาร กยท.ทั้ง 2 คน ที่ จ.ตรัง ในวันที่ 14 มีนาคมนี้