“ชัยภูมิ” สร้างฝายแก้ปัญหาน้ำ หน้าฝนท่วม-หน้าแล้งขาด สร้างอาชีพให้เกษตรกร

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ได้มาตรวจการสร้างฝายมีชีวิต ณ บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 และบ้านพันลำ หมู่ที่ 3 ต.สระโพนทอง ตามโครงการชาวอำเภอเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งเป็นโครงการร่วมใจสร้างฝายมีชีวิต 13 ฝาย ถวายพ่อ

หลังจากนั้น ผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้าน ต.สระโพนทอง ได้ร่วมแรงร่วมใจกันสร้างฝายมีชีวิตจนสำเร็จตามหลักประชารัฐร่วมใจ และในเวลา 20.09 น. ได้ตอกเสาเอกให้กับฝายมีชีวิตลำห้วยบ้านโพธิ์ บ้านโนนฆ้อง หมู่ที่ 2 ซึ่งได้ดำเนินการสร้างฝายมีชีวิตเสร็จเรียบร้อยเป็นแห่งแรกของอำเภอเกษตรสมบูรณ์

นายณรงค์ วุ่นซิ้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผย “ประชาชาติธุรกิจ” ว่า โครงการนี้เป็นโครงการตามศาสตร์พระราชา เพื่อแก้ปัญหาเรื่องน้ำ เพราะที่ผ่านมาในฤดูฝนน้ำจะท่วม ส่วนในฤดูแล้งน้ำจะแห้ง หากช่วยกันทำฝายชะลอน้ำจะเกิดประโยชน์และสามารถสร้างรายได้ในด้านต่างๆ ให้กับพี่น้องประชาชนได้

“ตั้งใจไว้ว่าจะสร้างฝายชะลอน้ำให้ได้ 100 ฝาย ตอนนี้สามารถทำได้แล้ว 20 ฝายแล้ว และกำลังดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ สามารถทำการเกษตร ปลูกพื้ช เลี้ยงสัตว์ได้ เพราะเมื่อมีน้ำก็จะเกิดอาชีพ จะทำให้พี่น้องประชาชนภายในจังหวัดมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” นายณรงค์กล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์