ดิจิทัลเวนเจอร์สเพิ่มทุน เจาะ 3 สตาร์ตอัพมาแรง

นายอรพงศ์ เทียนเงิน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดิจิทัล เวนเจอร์ส จำกัด บริษัทในเครือธนาคารพาณิชย์ เปิดเผยว่า บริษัทอยู่ระหว่างการเสนอคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการของธนาคาร เพื่อขอเพิ่มทุนอีก 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จากที่บริษัทมีเงินลงทุน 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับการลงทุนในกลุ่มสตาร์ตอัพ ทั้งการลงทุนโดยตรง ลงทุนผ่านกองทุนร่วมลงทุน (VC) โดยเงินลงทุนเฟส 2 ของบริษัทจะใช้สำหรับการบ่มเพาะสตาร์ตอัพร่วมมือกับภาคการศึกษา ภาคธุรกิจเอกชน ภาครัฐ เพื่อพัฒนาบุคลากรและเพิ่มขีดความสามารถในด้านการพัฒนานวัตกรรม โดยเฉพาะเทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อนำมาพัฒนาใช้กับธุรกิจ ได้แก่ ค้าปลีก ท่องเที่ยว และการเงิน ก่อนขยายไปธุรกิจอื่น

นายอรพงศ์ กล่าวว่า โครงการนำร่องแรก คือ โครงการ U.REKA ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก      7 สถาบัน ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้ง The Knowledge Exchange (KX) และไมโครซอฟท์ ไทยแลนด์ เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤษภาคม คาดสมัคร 50 ทีมและคัดเหลือ 10 ทีม ในเดือนมิถุนายน ซึ่งทีมได้รับการคัดเลือกจะได้เงินทุน 200,000 บาท เพื่อนำเสนอแผนงาน และทีมที่น่าสนใจจะได้รับสนับสนุนเงินทุนอีก 3-6 ล้านบาท คาดใช้เวลาวิจัย 18-36 เดือน และมีแผนดึงมหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเข้าร่วมพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อใช้กับธุรกิจไทย และอนาคตมีแผนแยกบริษัทตั้งเป็นอิสระเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน