ตั้ง ‘บิ๊กฉัตร’ คุมสินค้าประมงผิดกม.

เมื่อวันที่ 3 เมษายน ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.ท. สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.อนุมัติตามข้อเสนอของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการพัฒนาการประมงของไทยให้ปลอดจากสัตว์น้ำและสินค้าประมงที่ผิดกฎหมาย ประกอบด้วย    1. แนวทางในการพัฒนาการประมงของไทยให้ปลอดจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย (ไอยูยู) และ 2. แต่งตั้งคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงที่ปลอดจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย โดย พล.อ.  ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี ได้เสนอในที่ประชุม ครม.ว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีความมั่นใจว่าการแก้ไขปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายค่อนข้างมีความชัดเจนและรัดกุม แต่สินค้าที่นำเข้าจาก    ต่างประเทศยังน่าเป็นห่วง จึงมีการกำหนดแผนงานสำหรับออกใบรับรองการจับสัตว์น้ำของไทย เพื่อเป็นกติกาให้เรือต่างประเทศที่จะเข้ามาเทียบท่าที่ประเทศไทยต้องปฏิบัติตาม ขณะได้ทำกฎกติกานี้กับบางประเทศแล้วแต่ยังไม่กว้างขวางพอ

พล.ท. สรรเสริฐ กล่าวว่า ขณะนี้มีคณะกรรมการ 2 คณะ คือ 1. คณะกรรมการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์และการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ เป็นประธาน  และ 2. คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติ ที่มี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมตรี เป็นประธาน อย่างไรก็ดี ทั้ง 2 คณะไม่ได้มีหน้าที่โดยเฉพาะในการติดตามการออกใบรับรอง รวมถึงการติดต่อประสานงานกับองค์การการค้าโลก ดังนั้น เพื่อให้การประมงที่ผิดกฎหมายหายไปจากประเทศไทยอย่างสิ้นเชิง จึงเห็นควรตั้งคณะทำงานขึ้นมาดูแลเรื่องดังกล่าว คือคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการประมงต่อสัตว์น้ำและสินค้าประมงจากการทำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม มี พล.อ. ฉัตรชัย เป็นประธาน

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน