“พญ. รัชฎาพร” รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท

เมื่อวันที่ 4 เมษายน ที่โรงพยาบาลศิริราช ศ.นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานแถลงข่าวประกาศผลและมอบรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2560

ศ.นพ. ประสิทธิ์ แถลงว่า ปีนี้คณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ได้คัดเลือกให้ พญ. รัชฎาพร  รุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล (รพ.) ขุนหาญ อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้ได้รับรางวัลแพทย์ดีเด่นในชนบท ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดลประจำปี 2560 โดยเป็นสตรีคนที่ 2 ที่ได้รับรางวัลนี้ ศ.นพ. ประสิทธิ์ แถลงว่า พญ. รัชฎาพร ไม่เพียงแต่เป็นแพทย์ที่ดูแล     ผู้ป่วยในโรงพยาบาล แต่ได้อุทิศกายออกไปทำงานนอกโรงพยาบาลด้วย

“พญ. รัชฎาพรเป็นผู้เข้าใจหลักการสุขภาพของคนสัตว์ และสิ่งแวดล้อม ไม่ได้ตั้งรับในโรงพยาบาลเท่านั้นยังออกไปดูแลสิ่งมีชีวิตที่อุทยานแห่งชาติ เพราะมีผลกระทบต่อสุขภาพของชุมชน รวมถึงยังเข้าใจบริบทของความเป็นแพทย์ และบริบทการบริหารจัดการ เพราะสุขภาพไม่สามารถดูโดยใครคนหนึ่งหรือสายวิชาชีพเดียว จำเป็นต้องประสานงานทุกภาคส่วน โดยเฉพาะผู้ที่ได้รับจากการดูแลสุขภาพ คือ ชุมชน พญ. รัชฎาพรสามารถดึงชุมชนเข้ามาร่วมสร้างเครือข่ายของผู้ให้บริการและผู้รับบริการ และสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ให้บริการ โดยไม่สามารถค้นหาแพทย์เช่นนี้ได้ง่ายในพื้นที่ชนบท” ศ.นพ. ประสิทธิ์ กล่าว

พญ. รัชฎาพร กล่าวว่า ภูมิใจและตื่นเต้นที่ได้รับรางวัลนี้และว่าคณะกรรมการได้เดินทางไปยังพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อสัมภาษณ์และเยี่ยมชมผลงาน 2 ครั้ง นับเป็นขวัญกำลังใจในการทำงาน

“การดูแลสุขภาพต้องใช้งบประมาณ แต่เนื่องจากท้องถิ่นมีเงินน้อย ทำให้เป็นจุดเริ่มต้นของการคิดค้นและมองหาตัวขับเคลื่อนการทำงาน หลังจบการศึกษาที่แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในโครงการให้ทุนแพทย์ชนบทคืนถิ่น เริ่มบรรจุรับราชการใช้ทุนครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2534 ที่ รพ.ขุนหาญ ซึ่งเป็นภูมิลำเนา ขณะนั้นเป็นพื้นที่สีแดง แต่ไม่รู้จัก เมื่อได้สัมผัสกับความสุขและบรรยากาศของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลที่มีความตั้งใจทำงาน ทำให้เกิดแรงบันดาลใจ แม้ครอบครัวเป็นห่วง แต่ยังให้แนวคิดให้ตั้งใจทำงาน เป็นข้าราชการที่ดี อย่าโกงเวลาและเงินหลวง ให้มีความซื่อสัตย์และให้ดูแลประชาชนอย่างเต็มที่ กลัวการเป็นหมอ แต่ได้มาเป็นหมอ ทุกวันนี้จึงตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุด ซึ่งทำมา   27 ปีแล้ว” พญ. รัชฎาพร กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน