“กฤษฎา” เปิดแผนหยุดกรีดยาง 3 เดือน ให้เกษตรกรหารายได้จาก “ประชารัฐ”

วันที่ 18 เมษายน นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เผยว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างเตรียมแผนการหยุดกรีดยางพาราต่อเนื่องอีก 3 เดือน จำนวน 3 ล้านไร่ ทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นสวนยางของเกษตรกรทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมโครงการ เริ่มตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคมนี้เป็นต้นไป คาดจะสามารถหยุดน้ำยางไม่ให้ออกสู่ตลาดระหว่างนี้ได้ 2 แสนตัน และเป็นผลให้ราคายางในตลาดปรับเพิ่มขึ้น ตั้งเป้าไว้ที่กิโลกรัมละ 60 บาท จากราคา (วันที่ 18 เมษายน) อยู่ที่กิโลกรัมละ 49 บาท

ตามแผนการหยุดกรีดดังกล่าวความเห็นส่วนตัวต้องการให้ทำงานแบบ 2 ขา คือ 1. สหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรเข้าร่วม เกิดการรวมตัวกันซื้อ-ขายยางแข่งกับผู้ส่งออกรายใหญ่ หรือเป็นเสือตัวที่ 6 ของวงการยาง กว้านซื้อยางเก็บสต๊อกรอจำหน่ายในช่วงยางราคาเพิ่มขึ้นในปลายแผนหยุดกรีด และ 2 สหกรณ์และสถาบันเกษตรกรต้องสนับสนุนให้สมาชิกหยุดกรีดยางตามจำนวนไร่ที่ร่วมสมัครใจนำมาร่วมโครงการด้วย

ทั้งนี้ ระหว่างที่สมาชิกเข้าร่วมโครงการรัฐบาลจะส่งเสริมโครงการประชารัฐเพื่อสร้างรายได้หมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ชดเชยรายได้ที่หายไปจากการหยุดกรีดยาง โดยจะพิจารณาอีกครั้งว่าควรจะหยุดกรีดทีเดียวทั้ง 3 เดือน หรือให้หยุดกรีดวันเว้นวัน นอกจากนี้ภายหลังจากสภาบันเกษตรกรหรือสหกรณ์มีผลกำไรจากราคายางที่เพิ่มสูงขึ้นต้องนำมาปันผลให้สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการด้วยเพราะถือว่าชาวสวนยางมีส่วนช่วยให้ราคายางปรับเพิ่มขึ้น

ยังมีแนวคิดเรื่องการออกบอนด์เพื่อนำเงินมาใช้ในโครงการหยุดกรีดยางนี้ แต่จะเป็นเท่าไรนั้นต้องหารือกับการยางแห่งประเทศไทย(กยท.)อีกครั้ง รวมทั้งแผนการหยุดกรีดที่เหมาะสม แต่ส่วนตัวต้องการให้โครงการนี้พึ่งพิงเงินของรัฐบาลให้น้อยที่สุด อย่างการสนับสนุนให้สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์เข้ามาซื้อยางนั้น ปัจจุบันมีเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำอยู่แล้ว

ทั้งหมดนี้ต้องหารือกับรักษาการผู้ว่าการกยท.คนใหม่แทน นายธนวรรธน์ พลวิชัย รักษาการผู้ว่าการ กยท.ในปัจจุบัน หากกยท.ไม่เห็นด้วยกับแผนของผมก็ต้องพิจารณาใหม่ และมีช่องทางอื่นที่เหมาะสม เพราะกรณีราคายาง 60 บาท เป็นเป้าหมายเท่านั้นหากไม่ถึงต้องเปลี่ยนตัวเลขการชดเชยใหม่ทั้งหมด แต่คาดว่าการบริหารยางพาราที่สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ซื้อเก็บสต๊อกจะได้กำไร เพราะปัจจุบัน กทย.มีข้อมูลสต๊อกหมุนเวียนของผู้ส่งออก ทุกรายอยู่ในมือสามารถนำมาวางแผนบริหารจัดการได้ทั้งหมดตามพ.ร.บ.การยางฯ ที่ให้กยท.สามารถทำธุรกิจได้ นายกฤษฎา กล่าว

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด