ฝนตกต่อเนื่อง ชาวนาหนองคายแห่เร่งเกี่ยวข้าว-แย่งสถานที่ตาก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการที่จังหวัดหนองคายมีฝนตกลงมาก่อนหน้านี้ ทำให้ข้าวนาปรังที่เริ่มแก่มีความชื้นจากฝนที่ตกลงมาและต้นข้าวเริ่มล้ม จนต้องเร่งเก็บเกี่ยวพร้อมๆ กัน หลังฉลองประเพณีสงกรานต์ ส่งผลให้สถานที่ที่จะใช้ตากข้าวที่เก็บเกี่ยวไม่เพียงพอ ซึ่งชาวนาส่วนใหญ่จะนำไปตากตามลานวัด สนามกีฬาของโรงเรียน ถนน และลานกีฬาในหมู่บ้านของตนเองและหมู่บ้านใกล้เคียง

ขณะที่ลานกีฬาบ้านเบิดใหญ่ ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย ซึ่งเป็นลานคอนกรีต ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชาวนาจากหลายหมู่บ้านในเขตตำบลวัดธาตุ ที่มีพื้นที่ปลูกข้าวนาปรังรวมกว่า 7,000 ไร่ นำข้าวที่เก็บเกี่ยวมาตากให้แห้ง หรือมีความชื้นน้อยก่อนเก็บเข้ายุ้งฉาง ซึ่งข้าวที่นำมาตากส่วนใหญ่จะเป็นข้าวที่เก็บไว้กินและไว้ทำพันธุ์ เป็นข้าวที่แบ่งไว้หลังจากเก็บเกี่ยว เนื่องจากมีชาวนาที่นำข้าวมาตากที่ลานกีฬาแห่งนี้เป็นจำนวนมาก จึงต้องมีการแบ่งปันพื้นที่ตากและต้องเข้าคิวเพื่อตากข้าวกัน และต้องลดระยะเวลาตากข้าวให้สั้นลงเหลือเพียงวันเดียว เพื่อให้คนอื่นที่รอคิวอยู่ได้ตากข้าวต่อ

นายเอกลักษณ์ เทพพิทักษ์ เกษตรกรบ้านเบิดใหญ่ ต.วัดธาตุ อ.เมือง จ.หนองคาย กล่าวว่า ต้องนำข้าวมาตากที่ลานกีฬาฯ เพราะสถานที่กว้างขวาง ไม่มีต้นไม้บัง ทำให้ข้าวที่นำมาตากแห้งเร็ว ถ้าจะตากตามทุ่งนาของตนเองนั้นเป็นเรื่องที่ยุ่งยากมาก จะใช้ตาข่ายเขียวรองก่อนตาก พื้นนาก็มีความชื้นมากทำให้ข้าวที่ตากแห้งช้า ส่วนลานกีฬาที่พากันนำข้าวมาตากนี้ ใครมาก่อนก็ได้ตากก่อน โดยเทข้าวออกจากกระสอบกองไว้เป็นการจองพื้นที่เมื่อพื้นที่ว่างค่อยเกลี่ยตากแดด ซึ่งปกติหากแดดแรงๆ ก็จะใช้เวลาตาก 1 วัน หากแดดไม่แรงหรือไม่มีแดดตลอดทั้งวันก็อาจต้องเพิ่มเวลาตากเป็น 2 วัน ส่วนการลักขโมยข้าวที่ตากไว้ยังไม่มี เพราะส่วนใหญ่ผู้ที่นำข้าวมาตากจะผลัดเปลี่ยนเวรกันเฝ้าข้าวที่ตาก ทั้งกลางวันและกลางคืน

สำหรับราคาข้าวปีนี้ ถือว่าราคาถูก ขายหลังเก็บเกี่ยวทันที ราคากิโลกรัมละ 6.20 บาท (ข้าวเหนียว) ส่วนข้าวที่ตากจะได้ 8 บาท ซึ่งข้าวที่นำมาตากกันส่วนใหญ่จะเก็บไว้กินและไว้ทำพันธุ์

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์