ยัน กม. ยาสูบ ไม่กระทบชาวไร่

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม นพ. สุเทพ เพชรมาก รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เปิดเผยว่า ถึงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. … ที่ผ่านมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) และอยู่ระหว่างเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาตามขั้นตอนว่า สาระของกฎหมายฉบับนี้ กำหนดอายุผู้ซื้อจาก 18 ปี เป็น 20 ปี และห้ามจำหน่ายบุหรี่แยกมวนเพื่อป้องกันไม่ให้เยาวชนเข้าสู่วงจรนักสูบหน้าใหม่

นพ. สุเทพ กล่าวว่า นอกจากนี้กำหนดให้บริษัทบุหรี่ทุกรายต้องทำรายงานประจำปีเป็นมาตรฐานเดียวกัน และกำหนดพื้นที่ห้ามสูบในสถานศึกษา สถานพยาบาล หากฝ่าฝืนจะออกใบสั่งเพื่อปรับ คล้ายกับการออกใบสั่งขับขี่รถ ทั้งนี้ ยังให้ตั้งคณะกรรมการควบคุมยาสูบเพื่อประสานการทำงานร่วมกันในทุกจังหวัดด้วย

“ในส่วนของชาวไร่ยาสูบที่กังวลว่าจะได้รับผลกระทบ ยืนยันว่าไม่ได้รับผลกระทบแน่นอน เพราะไม่มีกฎข้อไหนบังคับชาวไร่ยาสูบ ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก และได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ สธ. ร่วมหารือเพื่อไม่ให้กฎหมายกระทบกับชาวไร่ยาสูบ จากการหารือพบว่า ที่กระทบคือการนำเข้าบุหรี่ต่างประเทศมากกว่า” นายสุเทพ กล่าว

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์มติชนรายวัน

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2559