‘ส.อ.ท.’ ถก ‘กระทรวงศก.’ ยก SME

นายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศในไตรมาสแรกปีนี้ (มกราคม-มีนาคม 2561) พบว่า เอสเอ็มอีมีการเติบโตดี สอดคล้องกับภาคการผลิตที่ขยายตัวเช่นกัน อาทิ ยอดขายรถยนต์โดยเฉพาะรถกระบะเติบโตสะท้อนกำลังซื้อของภาคประชาชน คาดว่ายอดขายรถยนต์รวมทุกชนิดจะทะลุ 9 แสนคัน ขณะที่ราคาสินค้าเกษตร อาทิ ข้าว ปาล์มก็ปรับสูงขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลยังมีโครงการสำคัญๆ อย่างไทยนิยม การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) เหล่านี้น่าจะทำให้เอสเอ็มอีได้อานิสงส์ โดยจะเห็นชัดเจนตั้งแต่ช่วงกลางปีนี้เป็นต้นไป

นายสุพันธุ์ กล่าวว่า ส.อ.ท.จะปรับบทบาทการทำงานของหน่วยงานที่ดูแลผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของ ส.อ.ท.ใหม่ โดยจะเน้น 4 ด้านหลักคือ การเงิน นวัตกรรม ประสิทธิภาพและผลิตภาพ และการตลาด ซึ่งที่ผ่านมามีการให้ความช่วยเหลือเอสเอ็มอีอยู่แล้ว แต่พบว่ามีความต้องการที่หลากหลายจึงจะตั้งทีมให้คำปรึกษาเฉพาะด้าน นอกจากนี้ จะประสานและทำงานร่วมกับหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดมากขึ้น โดยที่ผ่านมาได้ประชุมร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมเดือนละครั้ง ขณะเดียวกันจะประสานความร่วมมือไปยังกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพื่อหาแนวทางยกระดับผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน