หนุนรัฐใช้พลังงานทดแทน ตั้งเป้าลด 224 ล้านหน่วย/ปี

นายประพนธ์ วงษ์ท่าเรือ อธิบดีกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) เปิดเผยว่า กระทรวงพลังงาน โดยพพ.ได้มีแนวทางส่งเสริมให้ส่วนราชการใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้นผ่านโครงการ ที่สำคัญๆ อาทิ โครงการการใช้พลังงานทดแทนในหน่วยงานภาครัฐ คาดว่าจะลดการใช้ไฟฟ้าได้ประมาณ 46.94 ล้านหน่วย ต่อปี โครงการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในหน่วยงานภาครัฐ ขณะนี้อยู่ระหว่างให้หน่วยงานราชการติดตั้งระบบ และคาดว่าจะลดการใช้พลังงานได้ 224.58 ล้านหน่วย ต่อปี และโครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลของรัฐ คาดว่าจะลดใช้พลังงานได้ 154.32 ล้านหน่วย ต่อปี เช่นกัน

“การส่งเสริมการผลิตพลังงานทดแทน รัฐบาลต้องการมุ่งเน้นลดรายจ่ายด้านพลังงาน เร่งใช้พลังงานที่สามารถผลิตได้ในประเทศ ลดการนำเข้าพลังงานที่เสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี และช่วยให้การผลิตและใช้พลังงานมีความมั่นคงยิ่งขึ้นในอนาคต รวมทั้งให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลงทุนร่วมกับภาครัฐ” นายประพนธ์ กล่าวและว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมการผลิตพลังงานจากพลังงานทดแทนมาต่อเนื่อง โดยเฉพาะด้านการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์   ภายใต้โครงการรับซื้อไฟฟ้าจากการผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนพื้นดินสำหรับหน่วยงานราชการและสหกรณ์การเกษตร

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน