พาณิชย์ยะลา ชี้ทุเรียนแช่แข็งมาแรง คุณภาพพร้อม-ห้องเย็นจัด

ยะลา – นายนิอันนุวา สุไลมาน พาณิชย์จังหวัดยะลา เผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการซื้อทุเรียนเริ่มเปลี่ยนในเรื่องของรูปแบบการซื้อ เดิมจากผลสดมาเป็นทุเรียนแช่เย็นแช่แข็ง แล้วส่งออกตลาด ตอนนี้คนที่ซื้อเปลี่ยนวิธีการซื้อ พอเปลี่ยนการซื้อจะเป็นทุเรียนสุก ทุเรียนคุณภาพ และแช่แข็ง ประเทศจีนเองก็เปลี่ยนการซื้อ ทางยุโรป อเมริกา กินทุเรียนที่ปลอดสารพิษ ทุเรียนเป็นลูกแช่เย็นลบ 45 องศา ในระยะยาวจะต้องเตรียมเกษตรกรในจังหวัดเพื่อความพร้อม เชิญตัวแทนเกษตรกรหลักๆ ทั้ง 3 จังหวัด ที่ทำผลไม้แปลงใหญ่มาพูดคุย ซึ่งมองว่าเกษตรกรต้องปรับตัวเพื่อที่จะทำทุเรียนคุณภาพเพิ่มขึ้น เกษตรกรต้องเตรียมตัว หากไม่เตรียมตัวระยะยาวถ้าเกิดอะไรขึ้นเกษตรกรจะลำบาก เพราะพื้นที่การปลูกทุเรียนในพื้นที่ 5 หมื่นกว่าไร่ ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นกว่าตันมันไม่น้อยเลย เพราะฉะนั้นวิธีการก็คือ จะดูสถานการณ์ในการซื้อทุเรียนจากภาคตะวันออก แล้วไล่ลงมาที่จังหวัดชุมพร ต่อไปลงมาจังหวัดยะลา

เชิญบริษัทเอกชนที่เป็นบริษัทห้องเย็นหลัก และมีตลาดห้องเย็นต่างประเทศกว่า 30 ประเทศ และบริษัทเอกชนอีกแห่งที่อยู่ที่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีความต้องการทุเรียนเพื่อส่งออกต่างประเทศ ต้องให้ชัดเจนว่า ห้องเย็นที่จังหวัดยะลาจะเดินตามกระบวนการผลิตแล้วจะเข้าตลาดอย่างไร ซึ่งจะเป็นระบบและไม่เป็นปัญหาในอนาคต การทำวันนี้จึงไม่คาดหวังร้อยเปอร์เซ็นต์ว่าจะทำสำเร็จ แต่ในการที่คิดร่วมกัน การได้รู้ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงพัฒนาเกษตรกรเป็นเกษตรกรมืออาชีพ

“ผลผลิตทุเรียนของจังหวัดยะลาในปีนี้คาดว่าอยู่ที่ประมาณ 3 หมื่นกว่าตัน เป็นตัวเลขที่ขึ้นทะเบียน แต่ถ้าดูพื้นที่น่าจะมากกว่า โดยเฉพาะทุเรียนพันธุ์หมอนทอง ปลูกทั่วประเทศต้องระมัดระวัง ถ้าไม่ปรับในเรื่องของคุณภาพและการเตรียมความพร้อมของการจัดการที่มีห้องเย็นและตลาดที่มีอยู่จะเสียโอกาสในระยะยาว สงสารเกษตรกร ส่วนความสำเร็จจะได้แค่ไหนเป็นวิธีการที่ต้องช่วยกัน”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด