“ออมสิน” ทะยานแบงก์ใหญ่-ดีที่สุด “ชาติชาย” มั่นใจโชว์กำไรงาม 1.3 หมื่นล. เปิดกลยุทธ์สู้ศึกธนาคารพาณิชย์ดิจิทัล

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยทิศทางการดำเนินการของธนาคารออมสินในปีนี้ว่า ตั้งเป้าเป็น “The Best & Biggest Local Bank in Thailand” หมายถึงเป็นธนาคาร  ที่ใหญ่ที่สุดและต้องดีด้วย โดยผลการดำเนินงานช่วง 3 เดือนแรกของปี 2561 (1 มกราคม-31 มีนาคม 2561) มีกำไรสุทธิจำนวน 13,479 ล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน 6,178 ล้านบาท จากรายได้ดอกเบี้ยรับเป็นหลักคิดเป็น 96-97% มีสินเชื่อคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 อยู่ที่ 2,059,181 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 45,058 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 2.24% จากสิ้นปี 2560 อยู่ที่ 2,014,123 ล้านบาท ยอดเงินฝากไตรมาสแรก อยู่ที่ 2,172,538 ล้านบาท ลดลงเล็กน้อยจากสิ้นปี 2560 แต่ถือว่ามียอดเงินฝากสูงเป็นอันดับ 1 ในระบบสถาบันการเงิน ส่วนสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 อยู่ที่ 2,620,862 ล้านบาท

ลดลงจากสิ้นปี 2560 จำนวน 42,966 ล้านบาท หรือลดลง 1.61% โดยปีนี้วางเป้าการดำเนินงานจะเป็นธนาคารเพื่อสังคมคือรองรับนโยบายของรัฐบาล 50% เช่น โครงการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และอีก 50% จะดำเนินการเช่นเดียวกับธนาคารพาณิชย์ เพื่อชดเชยรายได้จากการเป็นธนาคารเพื่อสังคม

นายชาติชาย กล่าวว่า แม้ปัจจุบันธนาคารพาณิชย์มีการแข่งขันรุนแรงขึ้นเพื่อปรับตัวสู่การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล แต่ออมสินวางเป้ามุ่งเน้นลูกค้า 3 กลุ่มหลัก ได้แก่ 1. กลุ่มฐานรากตามนโยบายรัฐ ได้แก่ กลุ่มผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มผู้มีหนี้นอกระบบ กลุ่มพ่อค้า-แม่ค้า 2. กลุ่มลูกค้าบุคคล มุ่งเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชน กลุ่มรายได้ปานกลาง กลุ่มผู้สูงวัย และ 3. กลุ่มลูกค้าเอสเอ็มอี มุ่งเน้นกลุ่มสตาร์ตอัพ โดยออมสินมีทุนประเดิมรวม 300 ล้านบาท เพื่อร่วมลงทุน (Venture Capital) กับสตาร์ตอัพจำนวน 10 ราย ถือสัดส่วนการลงทุนไม่เกิน 49% ในแต่ละบริษัท ตั้งเป้าผลตอบแทน 10-15% โดยจะร่วมลงทุนเป็นระยะเวลา 10 ปี

นายชาติชาย กล่าวถึงการเปลี่ยนผ่านของธนาคารหรือการทรานส์ฟอร์มสู่ยุคดิจิทัลว่า ธนาคารพาณิชย์หลายแห่งเริ่มทยอยปิดสาขาลงตามความจำเป็นที่เปลี่ยนไป แต่ออมสินมีสาขาอยู่ 1,059 แห่ง ขอยืนยันว่าจะไม่มีการปิดสาขา และไม่มีการลดจำนวนพนักงานแต่อย่างใด อย่างไรก็ตาม มีพนักงานขอเกษียณก่อนอายุ โดยปีนี้มีขอเข้าโครงการแล้ว 300-500 คน “ออมสินมีแผนจะปรับรูปแบบสาขาโดยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานและลดต้นทุนของสาขา โดยปรับบทบาทพนักงานเป็นพนักงานขายมากขึ้น และรวมถึงการเพิ่มบริการทางการเงินผ่านโทรศัพท์มือถือด้วย รองรับการเป็น Digital Banking”

ที่มา : – ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน