ศอ.บต.ดึงนายทุนจีนลงนามMOUม.สงขลาวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ยางพารา

ศอ.บต.ดึงนายทุนจีนลงนามMOUม.สงขลาวิจัยต่อยอดผลิตภัณฑ์ยางพารา หวังเพิ่มศักยภาพแปรรูป-ส่งออก

วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. ที่ห้องประชุม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พร้อมคณะและ ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (มอ.) และคณะอาจารย์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารระดับสูงจาก Yunmeng Group Co.,Ltd และคณะผู้บริหารมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน Mr.Li Yong Sheng ประธานบริหารกลุ่มธุรกิจในเครือข่าย Yunmeng Group Co., Ltd. และประธานบริษัท China Rubber Yong Sheng Southeast Asia Latex Products Company Limited by Shares และองค์กรเครือข่ายภาคเอกชนของสาธารณรัฐประชาชนจีน ฯลฯ

ในโอกาสเยือนจังหวัดชายแดนภาคใต้ และร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการพัฒนายางพารา และอุตสาหกรรมสุขภาพของ 2 ประเทศ ทั้งในด้านการนำผลงานวิจัยเข้าสู่ภาคธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนทุนในการวิจัยด้านนวัตกรรมสู่การพัฒนาการลงทุนในระยะยาว

นายศุภณัฐ สิรันทวิเนติ เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นความพยายามของ ศอ.บต. และ มอ. ในการเปิดพื้นที่เพื่อพัฒนาความร่วมมือไทย-จีน โดยมีคณะผู้บริหารมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่มีความสนใจในการนำผลงานวิจัยของ มอ. ไปพัฒนาต่อยอดเข้าสู่ภาคธุรกิจ อันจะนำมาสู่การพัฒนาในด้านต่าง ๆ

ด้าน Mr. Li Yong Sheng ประธานกลุ่มธุรกิจ Yunmeng Group Co., Ltd. กล่าวว่ามอ. มีความสามารถด้านงานวิจัยยางพารา และด้านสุขภาพ ที่สามารถผลิตทั้งหมอนยางพารา ที่นอน และถุงมือยางอนามัยรวมถึงอุปกรณ์ด้านสุขภาพ เช่น ยางรองเท้า ยางรองกระดูก เป็นต้น โดยตลาดในประเทศจีนมีความต้องการเป็นอย่างมาก

เนื่องจากประเทศจีนยังขาดแคลนงานวิจัยด้านยางพารา ซึ่งจากความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยยางพาราในครั้งนี้ จะสามารถสร้างตลาดรองรับในประเทศจีนได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงการผลักดันสินค้าให้เป็น Made in China และสร้างศูนย์กลางการเรียนรู้ในประเทศ เพื่อเป็นแหล่งศึกษาและกระจายความร่วมมืออีกทางหนึ่ง

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์