เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชชี้ ผลไม้ราคาดี-เร่งผู้ผลิตควบคุมคุณภาพ

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชว่า วันนี้ (24 พ.ค.61) นายชลินทร์ ประพฤติตรง เกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยถึงความคืบหน้าการเฝ้าระวังสถานการณ์ไม้ผลเศรษฐกิจล้นตลาด จากกรณีที่มีการคาดการณ์ว่า ในปีนี้ปริมาณผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะอย่างยิ่งทุเรียนและมังคุด จะให้ผลผลิตมากกว่าปีที่ผ่านมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ จากปัจจัยเอื้ออำนวยด้านลักษณะอากาศ

“ทุกฝ่ายได้มีความห่วงใยต่อพี่น้องเกษตรกร พร้อมสั่งการให้คณะกรรมการแก้ไขปัญหาราคาสินค้าเกษตร เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เต็มรูปแบบ ทั้งการเร่งกระจายสินค้าไปตามช่องทางต่างๆ การเตรียมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย รวมทั้งการแสวงหาภาคีความร่วมมือในทุกระดับ เพื่อแก้ปัญหาหากเกิดกรณีวิกฤตราคาขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อน ให้เกษตรกรขายผลผลิตได้ในราคาที่คุ้มทุน หรือมีกำไรตามความเหมาะสม”

ปัจจุบันในกลุ่มเกษตรกรบางรายได้มีการทำสัญญาซื้อขายผลผลิตกับพ่อค้าแม่ค้าโดยตรงไปบ้างแล้ว ประกอบกับสถานการณ์ไม้ผลของพื้นที่ใกล้เคียง หรือแหล่งผลิตไม้ผลขนาดใหญ่หลายแห่งของประทศได้รับผลกระทบและเสียหายจากสภาพอากาศในช่วงที่ผ่านมา จึงคาดว่าสถานการณ์ราคาไม้ผลในปีนี้มีจะมีแนวโน้มที่ดี ฝากถึงเกษตรกรเพื่อให้ดูแล เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพของไม้ผลให้มีคุณภาพเพื่อสร้างแรงจูงใจในการซื้อตามราคาตามที่ต้องการ

จากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชพบว่า มีพื้นที่เพาะปลูกทุเรียน และสามารถให้ผลผลิตได้แล้ว จำนวน 39,635 ไร่ และในปีนี้มีประมาณการให้ผลผลิตจำนวน 30,915 ตัน ซึ่งเป็นปริมาณผลผลิตที่มากกว่าปีการผลิต 2560 ถึง 7,267 ตัน หรือร้อยละ 30.73 และมังคุด ที่มีพื้นที่ให้ผลผลิต จำนวน 83,721 ไร่ มีประมาณการผลผลิตทั้งสิ้นจำนวน 48,642 ตัน มากกว่าการให้ผลผลิตในปี 2560 จำนวน 23,745 ตัน หรือร้อยละ 95.37

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจออนไลน์