เพิ่มพื้นที่ชลประทานเต็ม 100%

นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยหลังการลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการผลิตอย่างยั่งยืน กับ 11 หน่วยงาน ว่า รัฐบาลต้องการพัฒนาพื้นที่      ชลประทานให้เต็ม 100% ของพื้นที่เกษตร 149 ล้านไร่ทั่วประเทศ ภายใน 20 ปีจากนี้ ถ้าทำระบบ     ส่งน้ำของไทยสมบูรณ์ ประชาชนไม่เดือดร้อน ไม่ประสบฝนแล้งหรือน้ำท่วมอีก ซึ่ง พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี สั่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า การทำเขื่อนขนาดใหญ่จะใช้เวลาและใช้เงินลงทุนมาก ใช้พื้นที่มากก่อความขัดแย้ง ดังนั้น ให้คิดโครงการเล็กๆ ในงบประมาณ 1-2 ล้านบาท ต่อโครงการเพื่อให้ครอบคลุมพื้นที่ทำการเกษตร การนำระบบผสมผสานของในหลวงรัชกาลที่ 9 มีต้นทุนที่ถูกกว่าระบบใหญ่ๆ 5 เท่า

การร่วมมือกับ 11 หน่วยงานรัฐยังรวมถึงพื้นที่ป่า ดินที่เสื่อมโทรม การชะล้างพังทลายของหน้าดิน ในแต่ละปีเราสูญเสียหน้าดินเป็นเงิน 2.3 ล้านล้านบาท เกือบเท่าเงินที่รัฐบาลเก็บภาษีได้ โดยรัฐบาลตั้งเป้าจะเก็บภาษี 2.7 ล้านล้านบาท ดังนั้น การรักษาป่า รักษาหน้าดิน ปลูกต้นไม้ เป็นทางเลือกที่สำคัญ และ   11 หน่วยงานนี้เห็นประโยชน์ของการฟื้นฟูรักษาทรัพยากรเพื่อการผลิตอาหารเพื่อให้คนทั้งประเทศไม่อดอยาก ทั้งนี้ ถ้าดินมันเสื่อมมาก พื้นที่ภัยแล้งพึ่งพาน้ำฝน 80% ถึงจะมีนโยบายทางการเกษตรให้ดีอย่างไร แต่น้ำแย่ ดินแย่ ผลผลิตมันไม่ออกหรือออกไม่สมบูรณ์ เรื่องอื่นๆ ก็ทำต่อยาก ดังนั้น พื้นฐานเป็นเรื่องใหญ่

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด