หนุนใช้ควายไถนา ตามเศรษฐกิจพอเพียง

นายสมบัติ ทำละเอียด นายกสมาคมอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย เปิดตัว ‘เจ้าเก้ามงคล’ ควายไทย เพศผู้ อายุ 14 ปี สูง 170 เซนติเมตร มีน้ำหนักกว่า 1,300 กิโลกรัม ที่ได้มาใหม่จากจังหวัดชลบุรี เพื่อนำมาพัฒนาศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามในการโคลนน้ำเชื้อ เพื่อสร้างควายไทยรุ่นใหม่ที่สวยงามและสุขภาพดี สำหรับเจ้าเก้ามงคลผ่านการประกวดเป็นควายไทยสุขภาพ และได้แชมป์ ปี 2558 มีลักษณะควายไทยที่สวยงาม คือตรงใต้คอต้องเป็นบั้งสีขาว มีจุดแต้มบนใบหน้า มีข้อเท้าขาว หนังและขนมีสีเทา เทาดำหรือเทาแดง สัดส่วนร่างกายสวยงาม ซึ่งเป็นลักษณะควายไทยชั้นดีจึงอยากพัฒนาสายพันธุ์ อีกทั้งยังเป็นควายที่มีนิสัยเชื่อง ที่สำคัญยังสามารถเทียมเกวียน ไถนา

นายสมบัติ กล่าวว่า ตนอยากจะส่งเสริมให้เกษตรกรหันกลับมาใช้แรงงานควาย เพื่อไถนาและทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการลดต้นทุนการผลิต ลดการใช้สารเคมีตามพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงแก่ชีวิตเกษตรกร รวมทั้งในอนาคตได้พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้เรื่องควายไทย แล้วยังสร้างการเรียนรู้ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางเกษตรอีกด้วย

 

ขอบคุณข้อมูลจากหนังสือพิมพ์ข่าวสด