ลูกจ้างร.พ.รัฐโคราชโอดค่าแรงน้อย เสี่ยงทั้งโรค-โจร ได้ต่ำกว่าขั้นต่ำ

นครราชสีมา หลังจากกระทรวงการคลังออกระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้างใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2561 เนื้อหาไม่ให้ต่อสัญญาลูกจ้างเดิม จะจ้างใหม่ต้องขออนุญาตกระทรวงการคลัง และห้ามขึ้นเงินเดือน ทำให้กลุ่มวิชาชีพแพทย์ และพยาบาลหลายฝ่าย ต่างออกมาคัดค้าน ต่อมาทางกระทรวงการคลังชะลอการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง ใช้จ่ายเงินนอก  งบประมาณ พ.ศ. 2561 ออกไปแล้ว ด้าน นางกนกพร สุขสนิท ประธานภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย เผยว่าสถานการณ์ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานของกระทรวงสาธารณสุขขณะนี้ไม่ค่อยดีนัก แม้ว่าทางกระทรวงการคลังจะยอมชะลอการประกาศใช้ระเบียบว่าด้วยการจ้างพนักงานหรือลูกจ้าง แต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลง ในปัจจุบันนี้ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานของกระทรวงสาธารณสุขส่วนใหญ่ก็ยังได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมนัก เพราะได้เงินเดือนไม่ถึง 9,000 บาท อย่างเช่นลูกจ้างและพนักงานสายสนับสนุนในโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมามีจำนวนกว่า 2,000 คน แต่ในจำนวนนี้มีมากกว่า 1,500 คน ที่ได้รับค่าจ้างไม่ถึงเดือนละ 9,000 บาท ส่วนใหญ่ได้เงินค่าจ้างเพียง 7,000-8,000 บาทเท่านั้น ซึ่งน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ำด้วย

ทางกระทรวงสาธารณสุขควรมีความชัดเจนว่าจะให้จ้างเป็นรายเดือน หรือรายวัน เพราะทุกวันนี้สับสนกันมาก ทำให้โรงพยาบาลทั้ง 85 แห่งทั่วประเทศตีความไปต่างๆ นานา ทั้งนี้ เนื่องจากลูกจ้าง และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ตามโรงพยาบาลต่างๆ ต้องปฏิบัติงานด้วยความเสี่ยง อยู่กับผู้ป่วย สัมผัสกับสารคัดหลั่งคนไข้หลายโรค เดินทางมาทำงานกะดึก เสี่ยงอันตรายจากภัยทั้งอุบัติเหตุทางถนน และโจรผู้ร้ายทำร้ายร่างกาย อยากให้กระทรวงการคลังเห็นใจด้วยโดยการตั้งโต๊ะ 3 ฝ่าย ระหว่าง กระทรวงการคลัง กระทรวงสาธารณสุข และภาคีลูกจ้างชั่วคราวของรัฐแห่งประเทศไทย หาข้อตกลงอย่างสันติวิธี

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด