“นราธิวาส” ย้ำครูฝึกนักเรียนปอเนาะ ต่อยอดศึกษา-สร้างอาชีพ-พัฒนาชายแดนใต้

นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วย นายยะห์ยา ปะนาฆอ นายอำเภอเมืองนราธิวาส หัวหน้าคลังจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ตลอดจนผู้บริหารทางการศึกษา ทั้งศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ผอ.สำนักงานการศึกษาเอกชนเมืองนราธิวาส ร่วมพบปะตรวจเยี่ยม ผู้บริหาร ครู อุสตาซ และนักเรียนของโรงเรียนนราวิทย์อิสลาม ซึ่งเป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดนราธิวาส ดังนั้น ขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสามัญหรือศาสนา ซึ่งในระบบของโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาถือว่าได้เปรียบกว่าโรงเรียนทั่วไปที่นักเรียนได้เรียนศาสนาควบคู่กับสามัญ ซึ่งเมื่อจบไปแล้วมีโอกาสที่จะไปต่อยอดในระดับอุดมศึกษาทั้งสายสามัญทั่วไปหรือศาสนา และไม่ว่าจะเลือกด้านไหนขอให้ทุกคนตั้งใจ และมีความมุ่งหวังที่จะนำความรู้มาประกอบวิชาชีพ เลี้ยงครอบครัว และที่สำคัญในอนาคตอาจจะกลายเป็นกำลังหลักในการพัฒนาพื้นที่ด้วย

ด้าน นายอะเดช มุทะจันทร์ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่าในโรงเรียนที่สังกัดโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาส่วนใหญ่นั้นนักเรียนมักไม่ค่อยกล้าแสดงออก เขิน อาย ทั้งที่ส่วนใหญ่ล้วนมีความสามารถ จึงขอฝากให้ทุกคน มีความมั่นใจ และแสดงความสามารถของตนเองออกมา ซึ่งท้ายที่สุดจะเป็นการเสริมสร้างบุคลิกภาพของนักเรียนเองในอนาคต

สำหรับโรงเรียนนราวิทย์อิสลาม ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนเมืองนราธิวาส เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดการเรียนการสอนตั้งแต่มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงปีที่ 6 ขณะที่ด้านศาสนาเปิดสอนถึงระดับชั้นซานาวี ปัจจุบันมีนักเรียน 250 คน มีผู้บริหาร ครู อุสตาซ บุคลากร รวม 27 คน มีการดำเนินการตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปี ในทุกระดับชั้น

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด